Subsoil | icgc

Subsoil

.

Estudi de la composició, l’estructura, la morfologia i l’edat de la Terra

Mètodes d'exploració geofísica

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc.

Accés als serveis que l’ICGC genera a través de la recollida sistemàtica de dades i la creació de conjunts d’informació hidrogeològica

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica