WMS ràpid de cartografia ràster en coordenades UTM | icgc

WMS ràpid de cartografia ràster en coordenades UTM

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0

  • EPSG original: 25831

  • EPSG suportats: 25831, 23031, 32631

  • Formats GetMap suportats: image/png, image/jpeg

  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

URL capacitats: https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wms/service?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=Getcapabilities

 

Capes

  • topo (mapes topogràfics)

  • topogris (mapes grisos)

  • orto (ortofotos)

  • ortogris (ortofotos en tons de gris)

 

Més detalls