WMS Riscos geològics | icgc

WMS Riscos geològics

URL de connexió

http://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/riscos-geologics/wms?

Darrera actualització: 22/02/2020.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escales
Fulls publicats del Mapa de Prevenció de Riscos Geològics 1: 25 000 (MPRG25M)G6F25_PA1:1.0001:5.000.000
GT6 MultiperillositatsG6MP_PA1:1.0001:3.000.000
Inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat (línies)G6FIA_LN1:1.0001:3.000.000
Inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat (polígons)G6FIA_PA1:1.0001:3.000.000
Inventari de fenòmens i d’indicis d’activitat (punts)G6FIA_PN1:1.0001:3.000.000
Perillositats per desprenimentsG6PD_PA1:1.0001:3.000.000
Perillositats per esfondramentsG6PS_PA1:1.0001:3.000.000
Perillositats per esllavissadesG6PE_PA1:1.0001:3.000.000
Perillositats per fluxos torrencialsG6PF_PA1:1.0001:3.000.000
Zones potencialment inundables segons criteris geomorfològicsG6PI_PA1:1.0001:3.000.000
Informació complementària MPRG25M
Estudis d'identificació de riscos geològics per municipisEIRG_PA1:501:3.000.000
Fenòmens documentats pel Cos d'Agents RuralsFDAR_PN1:501:3.000.000
Fitxes inventari de moviments del terrenyG6FX_PN1:501:3.000.000
Fotografies de camp dels aspectes més rellevants del fullG6FT_PN1:501:3.000.000
Informació de riscos geològics en fonts documentals històriquesUDIS_PN1:501:3.000.000

 

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/serveis/catalunya/riscos-geologics/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=G6MP_PA&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=304791,4634270,346358,4676803&WIDTH=817&HEIGHT=836