WMS Cartografia topogràfica 1:1.000 | icgc

WMS Cartografia topogràfica 1:1.000

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_ct1m/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.

Capes disponibles

Nom capa

Versió

Rang d'escales

Polígons
V21_PLv2.11:5001:1.000
V22_PLv2.21:5001:1.000
Línies
V21_LNv2.11:5001:1.000
V22_LNv2.21:5001:1.000
Punts
V21_PNv2.11:5001:1.000
V22_PNv2.21:5001:1.000
Textos
V21_TX_ANNOv2.11:5001:1.000
V22_TX_ANNOv2.21:5001:1.000

 

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icc_ct1m/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=380100,4562100,380200,4562200&WIDTH=512&HEIGHT=512&LAYERS=V21_PL,V22_PL,V21_LN,V22_LN,V21_PN,V22_PN,V21_TX_ANNO,V22_TX_ANNO&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE