Any Internacional del Planeta Terra (2007-2009) | icgc

Any Internacional del Planeta Terra (2007-2009)

Presentació  |  Organitzadors  |  Agenda  |  Exposició  |  Recursos

 

L'any 2008, per iniciativa de la Unió Internacional de Ciències Geològiques i de la UNESCO, ha estat declarat per les Nacions Unides  l'Any Internacional del Planeta Terra amb el lema 'Ciències de la Terra per a la Societat'.

Aquesta declaració vol potenciar el valor de les Ciències de la Terra per a la creació d'un futur equilibrat i sostenible que permeti augmentar la nostra qualitat de vida, al mateix temps que salvaguardar la dinàmica planetària que ho fa possible. L'ONU considera l'Any Internacional del Planeta Terra com una contribució als seus objectius emmarcada en el denominat "Decenni per a la l'Educació del Desenvolupament Sostenible".

 L'Any Internacional proposa dos grans programes:

  • El programa científic es basa en deu temes multidisciplinars amb impacte social.
  • El programa de sensibilització del públic és adreçat a generar una presa de consciència de la importància de les Geociències i del seu impacte social.

 

A Espanya, el Comitè Organitzador de l'Any del Planeta Terra està format per un Comitè d'Honor, presidit per la Infanta Cristina i un Comitè Executiu, presidit pel President de la Comisión Nacional de Geología, del qual l'Institut Geològic de Catalunya n'és membre.

Per aquestes raons, l'Institut Geològic de Catalunya aglutina les activitats que es desenvolupen a Catalunya, relacionades amb els dos programes que proposa l'Any Internacional (consulteu agenda).

Objectius

  • Generar una major consciència pública de la importància de les Ciències de la Terra per a la vida humana i la seva prosperitat.
  • Estimular el reconeixement de les contribucions socials de les Ciències de la Terra en els Sistemes Nacionals d'Educació.

Amb la finalitat de:

- Aconseguir una major consideració de les Ciències de la Terra en la presa de decisions per a:

  • la reducció del nombre de víctimes i les pérdues econòmiques de les catàstrofes geològiques.
  • la millora de la sostenibilitat de l'explotació dels georecursos.
  • la millora en l'ús de l'espai subterrani.
  • la reducció del nombre de persones afectades per enfermetats relacionades amb la Terra.

- Introduir les Ciències de la Terra en els sistemes nacionals d'educació primària i secundària.

- Incrementar el nombre d'alumnat de Ciències de la Terra.

- Millorar el perfil de la professió i indústria relacionada.

 

Els principals grups als que es dirigeix aquest projecte, a més a més dels investigadors en Ciències de la Terra, són:

- Polítics i responsables de la presa de decisions que necessiten considerar el coneixement científic de la Terra amb criteri per al desenvolupament sostenible.

- Les societats democràtiques que escullen els seus dirigents per a que considerin el coneixement científic de la Terra per a contribuir a la millora de la societat.

- Alumnat de Ciències de la Terra, que necessiten saber fer l'ús dels seus coneixements per a benefici de la població mundial.

Imatge

Exposició al Parc del Fòrum, del 31 d'Octubre al 29 de Novembre
Entrada Gratuïta
 

Més informació