• Imprimeix

Sòls

Treballs d'edafologia i cartografia

Col·lecció de monòlits

Un monòlit és una secció vertical de perfil de sòl preservat en la seva condició natural

Concepte sòl

Capa superior de l’escorça terrestre composta per una barreja de partícules minerals, matèria orgànica, aigua, aire i organismes vius

Catàleg de sòls

El Catàleg de sòls recull els tipus de sòl identificats al Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25.000

Geobase de dades de sòls de Catalunya (GBSC)

La GBSC integra tota la informació que es recopila i genera durant l'execució de les cartografies de sòls

Cartografia digital de sòls

La cartografia digital de sòls mostra informació de diferents propietats dels sòls a partir d’observacions puntuals i models geoestadístics

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Xarxa de mesura del sòl

Visor de la xarxa d’estacions de paràmetres físics del sòl, amb registre continu de dades del sòl i ambientals cada 30 minuts