WMS Capacitat agrològica dels sòls | icgc

WMS Capacitat agrològica dels sòls

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/capacitat-agrologica/wms?

Darrera actualització: Març 2024.

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4258, 4326, 25831, 32631.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, BMP, JPEG, TIFF, GEOTIFF, GEOTIFF8, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.