• Imprimeix

Geoinformació en línia (Geoserveis)

Utilitza geoinformació en línia en les teves aplicacions sense haver de descarregar-la

Procés de dades i serveis REST

Cartografia vectorial per a les vostres aplicacions mitjançant serveis REST

WMS Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

WMS Geoíndex

Utilitza la informació de Geoíndex en les teves aplicacions compatibles amb geoserveis WMS

WMS i tessel·les Cartografia de referència

Utilitzeu cartografia de fons (mapes topogràfics, ortofotos...) en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS, WMTS o tessel·les vector

WMS i WCS Elevacions

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

WMS i WFS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS i WFS

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS Punts d'interès

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

WMS Quadrícules UTM

Quadrícules d’1x1 km i de 10x10 km, per a distribució d’espècies i altres finalitats

WMS Topogràfics

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

WMS Vegetació

Informació de vegetació per a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

Serveis API

Afegeix mapes i fotos aèries de l'ICGC amb les interfícies de programació d'aplicacions (API) d'ArcGis, Leaflet, Mapbox, OpenLayers...

Serveis ICGC per a aplicacions d'escriptori: Google Earth

Com afegir mapes i fotos aèries de l'ICGC a Google Earth

Sobre els Geoserveis

Especificacions dels Geoserveis, problemes freqüents...

Obsolescència d'aplicacions, productes i serveis

Estat de progrés d'obsolescència programada