• Imprimeix

Geoinformació en línia (Geoserveis)

Utilitza geoinformació en línia en les teves aplicacions sense haver de descarregar-la

Procés de dades i serveis REST

Cartografia vectorial, operacions geomètriques i transformació de coordenades per a les vostres aplicacions mitjançant WPS o serveis REST

WMS Cobertes del sòl

Representació del Mapa de les cobertes del sòl de Catalunya amb dades del 2009

WMS Geoíndex

Utilitza la informació de Geoíndex en les teves aplicacions compatibles amb geoserveis WMS

WMS i tessel·les Cartografia de referència

Utilitzeu cartografia de fons (mapes topogràfics, ortofotos...) en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS, WMTS o tessel·les vector

WMS i WCS Elevacions

Informació d'elevacions, orientació, ombres i pendents per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WCS o WMS

WMS Límits administratius

Cartografia de delimitació territorial per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

WMS Ortoimatges

Ortoimatges per a ser utilitzades en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS o WMTS

WMS Punts d'interès

Informació de cims emblemàtics i vèrtexs geodèsics per a ser utilitzada en les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS

WMS Topogràfics

Informació topogràfica per a ser utilitzada en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS

WMS Vegetació

Informació de vegetació per a les vostres aplicacions mitjançant geoserveis WMS, com incendis, biomassa i variables biofísiques de l'arbrat 

Serveis per a API i Widgets

Mapes i fotos aèries de l'ICGC per a les API de Google Maps, OpenLayers, Leaflet...

Serveis per a aplicacions d'escriptori

Com afegir mapes i fotos aèries de l'ICGC a Google Earth i altres aplicacions d'escriptori

Sobre els Geoserveis

Especificacions dels Geoserveis, problemes freqüents...