WMS Cobertes del sòl | icgc

WMS Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/cobertes-sol/wms?

 

 

Característiques tècniques del servei

 

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857, 25831
  • Formats GetMap suportats: PNG, JPEG, TIFF
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic