WMS i tessel·les Cartografia de referència | icgc

WMS i tessel·les Cartografia de referència

Utilitzeu cartografia de fons (mapes topogràfics, ortofotos...) en les vostres aplicacions, mitjançant geoserveis WMS, WMTS o tessel·les vector

Servei WMS que conté tots els mapes i les ortofotos vigents de l'ICGC organitzats per capes

Servei WMS que conté mapes de l'ICGC en tons de gris organitzats per capes

Servei WMS i WMTS d'una piràmide cartogràfica de mapes en tons grisos i ortofoto generada en diverses resolucions segons l'escala de visualització

Servei WMS i WMTS d'una piràmide cartogràfica d'ombrejat (capes tipus: clar, fosc i molt fosc) amb una escala màxima de visualització de 1:25.000