Serveis ICGC per a aplicacions d'escriptori: Google Earth | icgc

Serveis ICGC per a aplicacions d'escriptori: Google Earth

Com afegir mapes i fotos aèries de l'ICGC a Google Earth

Per a superposar una determinada cartografia ICGC al Google Earth, seguiu els següents passos:

 

  • Seleccioneu l'opció "Añadir / Superposición de imágenes".
Imatge
Interfície de Google Earth
Imatge

 

  • Seleccioneu la pestanya "Actualizar" i, després, l'opció "Parámetros WMS".
Imatge
Nou superposició d'imatge

 

  • Seleccioneu l'opció "Añadir" i especifiqueu la URL del servidor WMS (per exemple, https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?) a la finestra que es presenta. La següent imatge mostra la informació que s'ha d'emplenar per a poder-se connectar a un dels dos servidors de l'ICGC.
Imatge
Afegir adreça URL del servidor WMS
Imatge
Introduir URL geoservei WMS

 

  • Premeu "Aceptar" i es mostrarà la llista de capes que ofereix el servidor que s'acaba de donar d'alta.
Imatge
Aceptar dona la llista de capes disponibles

 

  • Seleccionant qualsevol de les capes i prement "Añadir", la capa en qüestió s'afegirà al conjunt de capes seleccionades.
Imatge

 

  • Modifiqueu la URL que es mostra a l’apartat “Vínculo”, indicant que no es vol aplicar cap estil. Per a aconseguir-ho, cal eliminar el valor “default” associat al paràmetre “STYLES” que es mostra ressaltat a la següent imatge. El fragment d’URL resultant seria: “....&STYLES=&TRANSPARENT...”
Imatge
Eliminar valor default si es no vol aplicar estil

També, per a una visualització amb detall de la cartografia o de l'ortofoto, es convenient canviar el valor dels paràmetres WIDTH i HEIGHT i posar els valors: WIDTH=2048 i HEIGHT=2048.
 

  • Premeu "Aceptar" i es mostrarà la nova capa, agregada al conjunt de capes disponibles a la taula de continguts. La figura següent mostra la superposició de l'ortofoto 50 cm de l'ICGC sobre la imatge satèl·lit que incorpora Google Earth.
Imatge
Superposició de l'ortofoto 50 cm de l'ICGC sobre la imatge satèl·lit que incorpora Google Earth