Captació de dades | icgc

Captació de dades

L'ICGC disposa de sensors aerotransportats per captar fotografies aèries (verticals i obliqües), dades lidar, hiperespectrals i tèrmiques

Tipus de dades

Imatge
Comparació d'una zona en una fotografia aèria en l'espectre visible i una altra en l'infraroig proper.

Fotografies aèries en l'espectre visible i l'infraroig proper.


 
Imatge
Representació d'una zona a partir de dades LiDAR, amb punts 3D, mostrant diverses densitats.

Dades lidar. Punts 3D del territori (diverses densitats).


 
Imatge
Representació d'una zona a partir de dades en diferents bandes de l'espectre electromagnètic.

Dades en diferents bandes de l'espectre electromagnètic.


 
Imatge
Representació d'una zona a partir de dades de radiàncies i temperatures.

Radiàncies i temperatures.

Recursos tècnics

Avions

Partenavia P-68 Observer

Imatge
L'avió Partenavia P-68 Observer.

Sostre: 4.267 m.    
Velocitat: 296 Km/h.    
Pressuritzat: No.    
Motor: Pistó Lycoming IO 360 A1 B6.    
Tracció: Hèlix (2).    
Comentaris: Gasolina AVGAS 100LL, ala alta, tren fix.

 

Cessna Caravan 208B

Imatge
L'avió Cessna Caravan 208B.

Sostre: 7.010 m.    
Velocitat: 222-407 Km/h.    
Pressuritzat: No.    
Motor: TurboPro.    
Tracció: Hèlix.    
Comentaris: 3 forats per a sensors, gran autonomia, gran capacitat de càrrega, possibilitat d'aterrar en pistes curtes.

 

Beechcraft B200GT

Imatge
L'avió Beechcraft B200GT.

Sostre: 10.668 m.    
Velocitat: 570 Km/h.    
Pressuritzat: Sí.    
Motor: TurboPro.    
Tracció: Hèlix (2).    
Comentaris: 2 forats per a sensors, vidre òptic Schott BK-7 grau A, gran velocitat de creuer que incrementa productivitat i capacitat de moviment.  

 

Sensors i dispositius de captura

Càmera fotogramètrica digital Z/I Imaging DMC (2 unitats)

Imatge
La càmera fotogramètrica digital Z/I Imaging DMC.

Permet obtenir fotografies en l'espectre visible i infraroig proper.

Resolució espectral: 4 CCDs pancromàtic i 4 CCDs multiespectral (blau, verd, vermell i infraroig proper).    
Resolució radiomètrica: 12 bits per banda.    
Camp de visió transversal: 69.3º.    
Camp de visió longitudinal: 42º. 

 

LiDAR Leica ALS50-II

Imatge
El sensor LiDAR Leica ALS50-II.

Permet obtenir punts 3D del territori.

Freqüència: 0 - 90 Hz.    
Blancs múltiples: fins a 4.    
Intensitat: 8 bits.    
Camp de visió transversal: 0º - 75º.

 

Sensor hiperespectral itres CASI-550

Imatge
El sensor hiperespectral itres CASI-550.

Permet obtenir dades en diferents bandes de l'espectre electromagnètic.

Resolució espectral: 400-1000 nm.    
Canals espectrals: fins a 288.    
Resolució espacial: 550 píxels.    
Camp de visió: 40.4º.

 

 

Sensor tèrmic itres TASI-600

Imatge
El sensor tèrmic itres TASI-600.

Permet obtenir radiàncies i temperatures.

Resolució espectral: 8.0-11.5 micres.    
Canals espectrals: fins a 32.    
Resolució espacial: 600 píxels.    
Camp de visió: 40º.