Mapes geofísics i sísmics | icgc

Mapes geofísics i sísmics

Mapa aeromagnètic, mapes gravimètrics, mapes sísmics...

Aeromagnetisme

EscalaTítolEdicióAnyDescàrrega 
GeoPDF 
 
Botiga electrònica 
imprès 
 
Miniatura
1:250.000Mapa aeromagnètic de Catalunya119896,5 MB inclou llibre-
Imatge
Miniatura Mapa aeromagnètic de Catalunya 1:250.000 (1989)

 

Gravimetria

EscalaTítolEdicióAnyDescàrrega 
GeoPDF 
 
Botiga electrònica 
imprès 
 
Miniatura
1:500.000Mapa gravimètric de Catalunya1198712,5 MB inclou llibre-
Imatge
Miniatura Mapa gravimètric de Catalunya 1:500.000 (1987)
1:250.000Mapa gravimètric de Catalunya120128,6 MBcompra
Imatge
Miniatura Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000 (2012)

 

Síntesi d'informació geofísica

EscalaTítolEdicióAnyDescàrrega 
GeoPDF 
 
Botiga electrònica 
imprès 
 
Miniatura
-la Cerdanya120233,7 MB-
Imatge
Miniatura sintesi geofísica de la Cerdanya
-Conca del Vallès (sector central)120233,4 MB-
Imatge
Miniatura sintesi geofísica de la Conca del Vallès (sector central)
-la Seu d'Urgell120232,2 MB-
Imatge
Miniatura Síntesi d'informació geofísica de la conca de la Seu d'Urgell

 

Sismicitat

EscalaTítolEdicióAnyDescàrregaBotiga electrònica 
imprès 
 
Miniatura
1:400.000Mapa de sismicitat de Catalunya 1977 - 199711999GeoPDF 3,4 MB-
Imatge
Mapa de sismicitat de Catalunya 1977 - 1997 1:400.000 (1999)
-Mapa d'epicentres període 1986-200012001--
Imatge
Miniatura Mapa d'epicentres període 1986-2000 (2001)
-Mapa d'intensitats percebudes a Catalunya al segle XX11996--
Imatge
Miniatura del Mapa d'intensitats percebudes a Catalunya al segle XX (1996)
-Mapa dels terratrèmols que han produït danys11996--
Imatge
Miniatura del Mapa dels terratrèmols que han produït danys (1996)
1:250.000Mapa de mesozonació sísmica de Catalunya1 v2 
1 v1 
 
2020 
2018 
 
GeoPDF 15 MBcompra
Imatge
Miniatura Mapa de mesozonació sísmica de Catalunya 1:250.000 (v2, 2020)
-Mapa de la zonació sismotectònica11997--
Imatge
Miniatura del Mapa de la zonació sismotectònica (1997)
-Mapa de zones sísmiques11997--
Imatge
Miniatura del Mapa de zones sísmiques (1997)
-Taula de paràmetres d’accelerogrames digitals europeus (1996-2010)12010XLS 15 MB-
Imatge
Miniatura representació de la Taula de paràmetres d’accelerogrames digitals europeus (1996-2010)