Format GeoPDF | icgc

Format GeoPDF

A l'ICGC s'ofereix informació geològica i geotemàtica en format GeoPDF.

Els mapes en format GeoPDF tenen capacitats geoespacials que permeten als usuaris interaccionar amb les dades presents al territori. Així s'amplia l'aprofitament de les dades presents a la cartografia. Alhora permeten disposar de dades rellevants en dispositius portàtils i per tant ser presents allà mateix on la informació s'ubica.

Els fitxers GeoPDF són accessibles per tots els visors PDF. Per aprofitar encara més les característiques "Geo" dels fitxers GeoPDF del catàleg geològic i geotemàtic digital de l'ICGC, podeu habilitar els escriptoris des de Windows amb el plugin gratuït de Terrago Toolbar dins d'Adobe Reader, i amb l'aplicatiu Terrago Edge 4 a les plataformes iOs i Android, de Terrago Technologies.

Amb aquest complement, l'usuari pot mesurar distàncies, afegir notes, icones, fotografies, videos i polígons a llocs específics del mapa, veure les ubicacions sobre Google Maps, inclús es pot integrar amb un dispositiu GPS per resseguir la posició sobre el mapa. Aquestes dades incorporades per l'usuari sobre d'un mapa poden ser exportades i de nou ser carregades a d'altres fitxers GeoPDF del mateix àmbit geogràfic.

 

En el cas d'escriptori Windows

Imatge

 

Terrago Toolbar, disposa de 4 elements:

 • L'eina GeoTool permet congelar i descongelar les mini coordenades visualitzades, centrar la ubicació a la pantalla i des de la drecera del menú, amagar les visualitzacions, obrir el GeoLocator, obrir Google Map It, i mesurar longitud i àrea. GeoTool no és compatible amb arxius 3D GeoPDF.
 • L'eina GeoLocator serveix per veure i trobar coordenades, modificar els paràmetres de projecció, mantenir el nivell de zoom i veure les coordenades del cursor en altres sitemes de coordenades. Amb aquesta eina es mostren les coordenades originals del mapa (els mapes digitals georeferenciats són en ETRS89 UTM31N).
 • GeoMeasure conté dos eines de mesura: Measure Length (longitud) i Measure Area (àrea). Quan es selecciona una eina de mesura, apareix la caixa apropiada mostrant l'àrea total o la longitud total, l'azimut i l'azimut magnètic si està configurat, o el que es vulgui mesurar. Quan s'usen les eines de mesura 3D a un mapa, es pot usar el menú drecera per a una mesura completa, ubicar o netejar un punt, esborrar la última línia dibuixada o esborrar totes les línies dibuixades. Per configurar les unitats de mesura desitjades cal anar al menú Edició / Preferències / Terrago d'Adobe Reader.
 • GeoTrack conté dos eines de pista (track): Start GPS Track i Hide/Show Flag. L'eina Start GPS Track permet marcar al mapa la posició d'un dispositiu GPS adjunt. Hide/Show Flag ensenya o amaga una bandera (marcador) que mostra la ubicació actual del GPS al mapa.

 

Geomark Toolbar (7 elements)

 • L'eina GeoNote permet inserir un punt a un mapa i després  gestionar els comentaris exportables, enllaços, adjunts i atributs associats amb el punt.
 • L'eina GeoRectangle serveix per inserir un rectangle a un mapa i després gestionar els comentaris exportables, enllaços, adjunts i atributs associats amb el rectangle.
 • GeoLine és una eina que permet inserir una línia a un mapa i després gestionar els comentaris exportables, enllaços, adjunts i atributs associats amb la línia.
 • GeoPolyline és una eina que permet inserir una polilínia a un mapa i després gestionar els comentaris exportables, enllaços, adjunts i atributs associats amb la polilínia.
 • L'eina GeoPolygon permet inserir un polígon a un mapa i després gestionar els comentaris exportables, enllaços, adjunts i atributs associats amb el polígon.
 • L'eina GeoStamp serveix per inserir segells que representen incidents, infraestructures, esdeveniments naturals i operacions a un mapa i després gestionar els comentaris exportables, enllaços, adjunts i atributs associats amb els segells.
 • Collaboration: TerraGo Collaboration Tool conté tres eines d'informació: Import as GeoMarks, Delete GeoMarks i Export GeoMarks.
 • Import Data as GeoMarks: eina que permet importar GeoMarks des dels arxius de col·laboració de TerraGo (.twz, .twx i .zip) i des d'arxius de format estàndard tals com .gpx, .kml i .shp. Els arxius de col·laboració de TerraGo preserven la informació al GeoMark Editor, a través del qual es poden gestionar les dades incloent enllaços i adjunts.
 • Delete GeoMarks: eina que permet treure totes les GeoMarks i/o anotacions de l'arxiu.
 • Export GeoMarks: eina que permet exportar GeoMarks i anotacions a un arxiu de col·laboració de TerraGo (.twz) i des d'arxius de format estàndard tals com .gpx, .kml i .shp. Després es poden importar les GeoMarks a un GIS, Google Earth, TerraGo Mobile o publicar per ArcGIS d'Esri.

 

Amb la distribució de mapes en format GeoPDF s'amplien les possibilitats d'explotació de les dades proporcionades per l'ICGC.

 

Requeriments: Windows, iOS i Android.