Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 | icgc

Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000

El Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 s'ha produït a partir de la generalització de les unitats geològiques 1:250.000, agregades en 39 grups litològics segons les seves característiques petrològiques, minerolòqiques i geoquímiques (1ª edició, any 2006).

Format SHP

Fitxers inclosos en el ZIP que es descarrega:

 • mgl250mv01.style: Llibreria d'estils d'ESRI.

 • mgl250mv01p.lyr: Fitxer layerfile per carregar les dades i la simbolització recomanable.

 • mgl250mv01p_etrs89: Shapefile que conté els següents camps:

  • EPI_LITO_1: Correspon a l’acrònim de la unitat cartogràfica del mapa.

  • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat.

  • LITO:

   • E: Evaporítica.

   • C: Carbonàtica.

   • D: Detrítica (granulometria: g, grollera; h, heterogranular; m, mitjana; f: fina).

   • O: Orgànica o organògena vegetal.

   • P: Plutònica.

   • V: Volcànica.

   • M: Metasedimentària.

   • G: Ortognèissica.

   • E: Evaporítica.

 • QUIMISME: Sigles assignades al quimisme i/o mineralogia:

  • Q: Silícic.

  • Si: Silicatat.

  • Mx: Silícic / Silicatat / Carbonàtic.

  • Do: Dolomític.

  • Su: Sulfats.

  • Cl: Clorurs.

  • Mo: Matèria orgànica vegetal.

  • Pl: Unitats plurilítiques.

El sistema geodèsic de referència de les dades distribuïdes és ETRS89 UTM31N.


Avís: Poden existir divergències de la línia de costa amb la darrera versió de la Base topogràfica 1:250.000.


Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons. Més informació

Informació relacionada