WMS Allaus | icgc

WMS Allaus

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/geoserver/nivoallaus/wms?

Darrera actualització: 14/03/2024

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.

Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escales
Àrees controladesproteccions_acontrol1:5.2911:1.058.268
Allaus històriques obtingudes a partir d'enquestesenquestes1:4.9201:2.116.536
Allaus recents a partir d'observacionsobservacions1:4.9201:2.116.536
Proteccions linealsproteccions_lineals1:5.2911:1.058.268
Proteccions puntualsproteccions_puntuals1:5.2911:1.058.268
Punts d'observaciópuntsobservacioTotes les escales
Zones de reforestacióproteccions_reforest1:5.2911:1.058.268
Zones nivoclimàtiqueszonesnivoclima1:26.4561:1.058.268
Zones d'allaus determinades per fotointerpretació i interpretació de campzonesallaus1:4.7621:2116.536

Exemple de petició de servei

https://geoserveis.icgc.cat/geoserver/nivoallaus/ows?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=zonesallaus&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=333660,4723909,341792,4732230&WIDTH=817&HEIGHT=836