• Imprimeix

Atles geològic de Catalunya

Breu recull de material de l'Atles: presentació, mapes, talls, tipus litològics, història geològica, Temps geològic, vocabularis...

Presentació

L'Atles geològic de Catalunya apropa el coneixement sobre la constitució geològica del territori a la societat

Elements dels mapes geològics

En un mapa geològic es representen els elements geològics, convenientment simbolitzats

Els talls geològics

Representació gràfica de la intersecció dels cossos geològics en el subsòl amb un pla vertical

Els tipus litològics

Fotografies dels principals tipus de roques que mostren la varietat de tipus litològics que afloren a Catalunya

Història geològica de Catalunya

Des dels vestigis més antics fins la nostra era

Evolució paleogeogràfica

Paleogeografia de Catalunya dels darrers 120 milions d'anys, des del Cretaci superior fins a l'actualitat

Síntesi dels esdeveniments geològics a Catalunya

Mostra gràfica de la successió d'esdeveniments geològics registrats a Catalunya

El Temps geològic

La taula del Temps geològic és el marc en el qual s'inscriu la història de la Terra

Vocabulari de la llegenda d'unitats cartogràfiques i de símbols convencionals

Recull els termes geològics que consten a la llegenda de les unitats cartogràfiques i de símbols convencionals del Mapa geològic de Catalunya 1:50.000

Vocabulari de l'escala dels temps geològics

Taula dels temps geològics i representació gràfica de l'escala temporal emprada en geologia amb la indicació del seu significat o l'etimologia