Hidrogeologia | icgc

Hidrogeologia

Accés als serveis que l’ICGC genera a través de la recollida sistemàtica de dades i la creació de conjunts d’informació hidrogeològica

Delimitació d’unitats hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:50.000 basades en el model de dades INSPIRE

Unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en INSPIRE

Un Servei Geològic per Europa #GSEU

A Geological Service for Europe. GSEU

Consulta i descàrrega de dades 3D generades en l’àmbit dels recursos geològics

Geoíndex  - Visor 3D de recursos geològics

La BDSIMHCat és l’eina de gestió de la informació hidrogeològica generada en els projectes d’hidrogeologia i geotèrmia de l’ICGC

Descàrrega de la Cartografia hidrogeològica digital contínua en format Geodatabase i GeoPackage

Cartografia hidrogeològica contínua a escala 1:25.000

Consulta la cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers