WMS Cartografia hidrogeològica | icgc

WMS Cartografia hidrogeològica

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
  • EPSG original: 25831.
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.

Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017)

Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escala
1:100.0001:10.000.000
Formacions hidrogeològiquesformacions_hidrogeologiques_2500001:100.0001:10.000.000
Límits d’àrea hidrogeològicalímits_arees1:100.0001:10.000.000
Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològicnaturalesa_aquifers1:100.0001:10.000.000
Sectors hidrogeològicssectors_hidrogeologics1:100.0001:10.000.000

 

Cartografia d’unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en el model de dades INSPIRE

Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escala
Unitats hidrogeològiques per tipusunitats_hidrogeologiques_tipus1:30.0001:10.000.000
Unitats hidrogeològiques per porositat predominantunitats_hidrogeologiques_porositat1:30.0001:10.000.000
Unitats hidrogeològiques per naturalesa predominantunitats_hidrogeologiques_naturalesa1:30.0001:10.000.000

 

Cartografia hidrogeològica continua a escala 1:25.000

Punts d'aigua i paràmetres fisicoquímics. Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escala
Paràmetres fisicoquímics de l'aiguaparametres_fisicoquimics

-

1:50.000

Punts d’aigua tipus pou i piezòmetrepunts_aigua_pou

-

1:50.000

Punts d’aigua tipus font i minapunts_aigua_font

-

1:50.000

 

Piezometries i línies de flux. Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escala
Línies de flux d'unitats quaternàrieslinies_flux_quaternaris

-

1:50.000

Piezometries d'unitats quaternàriespiezometries_quaternaris

-

1:50.000

Línies de flux d'unitats de basamentlinies_flux_basament

-

1:50.000

Piezometries d'unitats de basamentpiezometries_basament

-

1:50.000

 

Formacions hidrogeològiques. Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escala
Rang de permeabilitat de les formacions quaternàriespermeabilitat_quaternaris

-

1:10.000.000

Tipus de porositat de les formacions quaternàriesporositat_quaternaris

-

1:10.000.000

Rang de permeabilitat de les formacions de basamentpermeabilitat_basament

-

1:10.000.000

Tipus de porositat de les formacions de basamentporositat_basament

-

1:10.000.000

 

Unitats hidrogeològiques. Capes disponibles

CapaNom de capaRang d'escala
Delimitació d’unitats hidrogeològiques quaternàries profundesuh_quaternaris_profunds

-

1:10.000.000

Delimitació d’unitats hidrogeològiques quaternàries superficialsuh_quaternaris_superficials

-

1:10.000.000

Delimitació d’d’unitats hidrogeològiques de basamentuh_basament

-

1:10.000.000

 

Exemples de peticions de servei

Descripció del servei

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?request=getcapabilities&version=1.0.0&service=wms

 

Mapa

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=porositat_quaternaris&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=464745,4650085,467898,4653005&WIDTH=417&HEIGHT=436

 

Llegenda

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?request=GetLegendGraphic&version=1.3.0&format=image/png&layer=punts_aigua_font

 

Informació d'element

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=aquifers_basament&STYLES=&FORMAT=image/png&INFO_FORMAT=text/html&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=464745,4650085,467898,4653005&WIDTH=417&HEIGHT=436&QUERY_LAYERS=uh_basament&X=270&Y=248