Mapa topogràfic a escala 1:25.000 en un sol arxiu | icgc

Mapa topogràfic a escala 1:25.000 en un sol arxiu

Visor de consulta en l’ordinador o el mòbil del conjunt del mapa topogràfic a escala 1:25.000.

Aquí us presentem el prototip de les dades del Mapa topogràfic a escala 1:25.000 en format vector tiles. Per bé que el nivell de detall del mapa a escala 1:25.000 és inferior, l'estructuració i jerarquia de les dades és superior. Aquest fet permet una més rica estilització del mapa i una millor lectura i comprensió per part de l'usuari. Ho notareu sobretot en les xarxes de comunicacions i hidrografia. Per altra banda el volum de l'arxiu també es redueix sensiblement, d'1.3 Gb a escala 1:5.000 a 400 Mb a escala 1:25.000.

 

 

Accedeix a pantalla sencera

 

L'estil que us presentem s'adapta al màxim al que s'utilitza en la corresponent sèrie impresa. Amb tot cal recordar que la tecnologia vector tiles permet l'estilització en temps real del mapa resultant amb els colors que l'usuari defineixi (vegeu Pintamaps).

En aquest sentit us convidem a visualitzar quatre estils que hem generat sobre aquestes mateixes dades. Són molt suaus i estan pensats per a Instamaps, per tal de prioritzar la informació dels usuaris per sobre de la cartografia de base. Aneu a http://betaserver.icgc.cat/vectortiles/comparador/comparador.html i moveu-vos pel mapa.

 

Accedeix a pantalla sencera

 

La tecnologia vector tiles està revolucionant com els nostres navegadors i apps utilitzen els mapes. Progressivament, anirem aplicant-la a les nostres eines i serveis. Vosaltres notareu un rendiment més alt, una experiència d’usuari més rica i moltes noves possibilitats que us anirem oferint.

En aquest sentit, estem preparant una nova versió de la nostra app (Catalunya Offline que us permetrà portar tota la cartografia de Catalunya al vostre mòbil en un sol full/arxiu, i navegar sense dades de mòbil per tot el nostre territori sense haver de descarregar fulls.

 

Ens podeu feu arribar les vostres consideracions i propostes al correu betaportal@icgc.cat