ortoXpres | icgc

ortoXpres

Mosaic ràpid de fotografies aèries, de màxima immediatesa

ortoXpres és un servei que permet la visualització d'ortofotos provisionals, generades mitjançant l'ortorectificació ràpida de fotogrames a partir d'un model d'elevacions del terreny, i també la visualització en 3D estereoscòpic (anàglifs) dels dos fotogrames que recobreixen l'àrea sol·licitada per l'usuari, requerint unes ulleres específiques (d'anàglifs) per a aquesta última opció.

Atès que l'ortorectificació de les imatges i la creació de la vista anàglif es basen en un únic fotograma (aquell on la informació sol·licitada per l’usuari està més centrada), la visualització corresponent només es podrà fer a partir d’aquells nivells de zoom en què la informació sol·licitada té una mida igual o inferior a aquest fotograma. A nivells de zoom superiors, el servei mostra mapes topogràfics amb la distribució dels fotogrames disponibles.

Limitacions i qualitat

La principal limitació d'ortoXpres és la velocitat del servei, intrínseca a la pròpia filosofia del mateix: en tot moment el servei tria quin és el fotograma on la informació es veu més centrada i en realitza l’ortorectificació ràpida en el moment de servir les dades; per aquest motiu la informació no està preparada d’avançada i cada petició suposa un temps de procés significatiu que repercuteix, òbviament, en la velocitat final.

Una segona limitació, relacionada amb l’anterior, és que l'ortofoto ràpida i la vista anàglif no es mostren fins a nivells de zoom propers a la resolució real de les imatges, ja que la informació es construeix a partir del fotograma que conté la informació sol·licitada i on aquesta està més centrada.

És necessari remarcar que la informació que se serveix correspon a l'ortorectificació ràpida els fotogrames individuals utilitzant un model de malla d’elevacions del terreny sense tenir en compte infraestructures (ponts, nusos viaris...) i sense realitzar cap procés de millora radiomètrica individual ni conjunta. No té, per tant, la qualitat geomètrica ni radiomètrica del producte ortofoto final que ofereix l’ICGC.

Un dels efectes més significatius que es produeixen sobre les infraestructures elevades (ponts sobre rius, nusos elevats de carreteres) és la deformació d’aquestes per adaptar-se a les irregularitats del terreny. D’aquesta manera, es poden observar casos com una carretera sobre un riu que deixa de ser recta i elevada i es corba seguint el desnivell que suposa la riba del riu.

 

Imatge
Logo CC BY 4.0

Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació