Cims de més de 2000 m | icgc

Cims de més de 2000 m

La classificació, catalogació i inventari de cims i muntanyes en forma de llistes es recull en els primers estudis de geografia física i excursionisme

La classificació, catalogació i inventari de cims i muntanyes en forma de llistes és un fenomen que ja trobem en els primers estudis de geografia física o en els primers temps de l'excursionisme. Un dels criteris més utilitzats en aquests inventaris per a definir jerarquies ha estat la seva altitud per la facilitat que permet d'establir-ne rangs. Tanmateix, tant en un estudi on es vulgui significar la importància que tenen moltes muntanyes en un context determinat, com el mateix coneixement que prové del món excursionista, la singularitat i atractiu que pot tenir una determinada muntanya no va lligada necessàriament a la seva altitud sinó a molts altres factors com són la significació que té a nivell local o comarcal, la seva fesomia o singularitat, la història que s'hi troba relacionada, o el vincle emocional que pot tenir amb una determinada comunitat.

Amb tot, i atès el creixent interès en disposar de relacions de cims o de muntanyes per part de determinats col·lectius, es presenta aquesta llista amb els cims de més de 2000 metres d'altura de Catalunya. La llista s'ha generat a partir de les cotes de la base altimètrica de l'ICGC obtinguda a partir de la darrera actualització del model digital d'elevacions de Catalunya. Aquest relació de punts s'ha vinculat amb la base de noms geogràfics del mateix Institut a fi de consignar aquells cims que tenen nom conegut.

La llista es troba en procés constant d'actualització i millora, motiu pel qual modificacions o noves incorporacions de noms són possibles, com també ho són possibles canvis en les cotes en funció de nous sistemes o mètodes de càlcul.

Finalment cal apuntar que són molts més els punts del territori que tenen elevacions superiors als 2000 metres: petites elevacions enmig d'una carena, puntes properes a cims principals dels quals en formen part, sobresortints menors, etc. Com s'ha dit, la llista se cenyeix a aquelles elevacions més singularitzades que tenen denominació coneguda i recollida.

 

Els cims de més de 2000 m se situen a 9 comarques de Catalunya (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d'Aran) i a 3 territoris que envolten Catalunya (Andorra, Aragó i França).

 

Llista dels cims de més de 2000 m d'altura