Geologia | icgc

Geologia

Informacions tècniques i recursos didàctics

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

Geoíndex - Inventari d'espais d'interès geològic (IEIG)

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

WMS Inventari d’espais d’interès geològic (IEIG)

L’ICGC elabora, actualitza i manté bases de dades de patrimoni geològic i paleontològic en col·laboració amb altres organismes i institucions

Patrimoni geològic

Representació tridimensional de les principals unitats estratigràfiques i estructures de Catalunya

Model de superfícies geològiques 3D de Catalunya

La importància dels minerals, observació, caracterització i la Taula dels minerals de Catalunya

Minerals

Un Servei Geològic per Europa #GSEU

A Geological Service for Europe. GSEU

El visor permet consultar la informació estructurada del Geotreball I i Geotreball II

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25.000

Què és un mapa geològic? les seves parts i la seva finalitat

Aprèn a interpretar un mapa geològic

Breu recull de material de l'Atles: presentació, mapes, talls, tipus litològics, història geològica, Temps geològic, vocabularis...

Atles geològic de Catalunya

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals de fons paleontològics

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals

Mapes geològics a diferents escales, model geològic 3D...

Capcalera-GT1

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp

Pirineus Geological Open Museum (PGOM)

Amb motiu del 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic l’ICGC ha realitzat la versió en català de la taula periòdica

Taula Periòdica per a les Ciències de la Terra

Textures de les roques - Recurs didàctic permet obtenir de forma interactiva material pedagògic adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat

Textures de les roques - Recurs didàctic

Congressos, jornades de treball i tallers, informacions d'interès