Escala de mides d'allaus | icgc

Escala de mides d'allaus

L'escala de mides d'allaus és una escala consensuada a nivell europeu que serveix per denominar i definir la grandària de les allaus indicades a l'escala de perill d'allaus, als butlletins i als avisos de perill d'allaus.

Per tal de millorar l'efectivitat dels butlletins d'allaus i l'educació en aquesta matèria les entitats que formen part de l'European Avalanche Warning Service (EAWS), entre les quals es troba l'ICGC, han decidit canviar la denominació de les mides de les allaus de l'escala del perill d'allaus.

La classificació de les mides de les allaus es fa en base a una escala que va del nivell D1 (allau petita) fins al D5 (allau extremadament gran). Per a cada mida, l'escala defineix el dany que potencialment pot fer i la zona d'arribada que pot assolir.

 

Mida

Nom

Classificació segons el dany potencial

Classificació segons la zona d'arribada

D1

Petita (Purga)

Mínim perill d'enterrament (perill de caiguda per a les persones).

Desplaçament de la neu que es para normalment abans del final del pendent.

D2

Allau mitjana

Pot enterrar, causar danys o matar una persona.

L'allau es para normalment al final del pendent.

D3

Allau gran

Pot enterrar i destrossar un cotxe, causar danys a un camió, destruir un edifici petit o trencar alguns arbres.

L'allau pot travessar terreny pla (considerablement per sota dels 30°) de longitud de menys de 50 m.

D4

Allau molt gran

Pot enterrar i destruir un vagó de tren, un camió gran, varis edificis grans o una part de bosc.

L'allau travessa terreny pla (considerablement per sota els 30º) de longitud de més de 50 m i pot assolir el fons de vall.

D5

Allau extremadament gran

Pot alterar el paisatge. Possibilitat de danys catastròfics.

L'allau arriba al fons de vall; zona d'arribada més gran coneguda.

 

Amb aquesta denominació, a més de cercar la millora d'efectivitat dels butlletins d'allaus, es millora el significat dels graus de perill i la seva comunicació als usuaris més vulnerables.

 

Imatge
Allau tipus D2

Exemple d'allau tipus D2 al sector de Núria (Ripollès)