Terratrèmols enregistrats | icgc

Terratrèmols enregistrats

Terratrèmols enregistrats per la xarxa sísmica de Catalunya

 

 

NOTA

Les determinacions hipocentrals i magnituds dels sismes locals (40.17º N - 43.34º N / 0.33º W - 4.00º E) s'han calculat a partir de mesures realitzades sobre els senyals que es reben a l’ICGC en temps real, tant d’estacions pròpies com d’altres institucions. En acabar l’any, s'elabora el Butlletí sismològic, en què les localitzacions es revisen i complementen amb lectures de fase d’estacions d’altres agències que no es reben en temps real.

Per raons de la metodologia de treball utilitzada, des de l’any 2012, aquests llistats de localitzacions i magnituds i els del butlletí sismològic, són idèntics. Per als anys anteriors la revisió més actualitzada és la del llistat del web.

La informació dels sismes regionals (<3000 km) i telesismes (≥3000 km) s’obté d’altres agències.

 

Imatge
Logo CC-by

Dades subjectes a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació.