Geoíndex - Inventari d'espais d'interès geològic (IEIG) | icgc

Geoíndex - Inventari d'espais d'interès geològic (IEIG)

Elements d’interès geològic de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i d’altres inventaris o publicacions científiques i divulgatives

Delimitació, ubicació i atributs dels elements d’interès geològic identificats a Catalunya que es troben inclosos a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya publicat l’any 2000 i actualitzat l’any 2020 i dels que han estat identificats en altres inventaris (realitzats pels Geoparcs de la Catalunya Central i Orígens o dels serveis tècnics dels parcs naturals) o publicacions científiques i divulgatives. També inclou fitxes de diagnosi d’impactes i amenaces dels espais d’interès geològic de Catalunya.

Els espais d’interès geològic són indrets d’interès pel seu caràcter únic i/o representatiu, que permeten l’estudi i la interpretació de l’origen i l’evolució dels dominis geològics, incloent els processos que els han modelat, els climes del passat i la seva evolució paleobiològica; i constitueixen el patrimoni geològic d’un territori.

L’actualització de l'inventari s’emmarca dins dels objectius de col·laboració entre l’ICGC i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN), ambdues institucions de la Generalitat de Catalunya, i utilitza metodologies actualitzades i unificades de valoració del interès geològic (científic, divulgatiu i turístic) i de l’estat de conservació de tots els elements (des dels més regionals als més locals). Posteriorment es podran catalogar per importància o vulnerabilitat (entre d’altres) per tal de proposar polítiques de geoconservació activa.

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Geoinformació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.   
Més informació

 

Darrera actualització

  • Data: Juny 2023 (v.2).
  • Contingut: Descàrrega dades format SHP i accés des del visor a 158 fitxes de diagnosi d’impactes i amenaces dels espais d’interès geològic de Catalunya.