• Imprimeix

Catalunya Offline

L'app excursionista que no necessita cobertura mòbil

Topogràfic i Ortofoto al Catalunya Offline
Catalunya Offline (Android)

Descarrega el fitxer d'instal·lació [47 MB]

Betaportal

Consulta les darreres actualitzacions
(Febrer 2024)

Catalunya Offline és una aplicació per a mòbil desenvolupada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que us permet moure-us sobre el territori català, prendre punts i gravar les vostres rutes i excursions amb el GPS encara que no tingueu cobertura de dades al vostre mòbil.

L'aplicació permet la descàrrega i la visualització de la cartografia de l'ICGC, tant del mapa topogràfic com de l'ortofoto:

 • El mapa topogràfic presenta la informació estructurada i jerarquitzada per facilitar la seva lectura. S'hi mostren les corbes de nivell i informació relativa als senders de muntanya.
 • L'ortofoto mostra el detall del terreny en les escales més grans. En aquest cas la imatge s'ha complementat amb certa informació geogràfica per facilitar la seva comprensió: carreteres, camins, corriols i toponímia.

El nivell de detall de la cartografia cerca el compromís entre la seva bona usabilitat i el volum de les dades dels fitxers que es descarreguen. Si disposeu de targeta SD, els arxius s'hi emmagatzemen per tal de no ocupar la memòria interna del vostre dispositiu.

La descàrrega de cartografia per a l'ús fora de línia (offline) es pot fer de dues maneres:

 • Tot Catalunya en un sol arxiu, mitjançant l'aplicació de la tecnologia vector tiles sobre les dades del mapa 1:25.000. En aquest cas, també es pot visualitzar una simulació dels edificis en 3D que ajuda a la comprensió del territori, especialment en les àrees urbanes.
 • A partir del tall de 77 unitats geogràfiques amb què es publica la versió en paper del Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:25.000.

També podeu utilitzar la vostra pròpia cartografia en format MBTiles o podeu generar els vostres propis arxius MBTiles, a partir de mapes georeferenciats, amb el programari gratuït de codi obert QGIS. A més, l'ICGC posa a la vostra disposició la cartografia següent en format MBTiles: Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000, Mapa de carreteres de Catalunya 1:250.000 i Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000.

Les funcionalitats de l'aplicació són:

 • Descàrrega del mapa topogràfic o de l'ortofotomapa per al seu consum offline (degut a la grandària dels arxius, es recomana descarregar-los en xarxes wifi).
 • Localització de la posició de l'usuari sobre el mapa.
 • Ús de la vostra pròpia cartografia en format MBTiles.
 • Permet veure coordenades dels punts, tant en format geogràfic com UTM (ETRS89).
 • Creació de punts sobre el mapa, bé a partir del posicionament del mateix mòbil, bé realitzant un clic llarg sobre la cartografia allà on volem situar el punt. Podem posar nom al punt i descripció, associar-hi fotografies i escollir-ne el color.
 • Gravació de rutes i itineraris (tracks). Podem posar nom a la ruta i descripció, escollir el color i determinar l'interval de recollida de posicions. També podem pausar la gravació.
 • L'aplicació permet pujar rutes i punts que estiguin continguts en arxius (fitxers externs) de format GPX i KML.
 • Activació i desactivació de les capes referents a turisme rural, càmpings, albergs i refugis.
 • Els arxius que genereu també poden ser descarregats (formats GPX i KML).
 • El conjunt de punts i rutes poden ser marcats com a visibles o no, i també es poden esborrar.
 • L'aplicació permet publicar les dades recollides com a mapa a Instamaps. Aquesta és una eina web de l'ICGC gratuïta que permet visualitzar, treballar i posar en línia la vostra informació geogràfica i les vostres rutes, en dues i en tres dimensions. Cal que tingueu un compte d'Instamaps. Els punts i les rutes que es publiquen a Instamaps són els que són visibles en el moment de publicar.
 • Podeu també personalitzar la mida dels botons i el color de la icona de posicionament.
 • Cerca de topònims (municipis, llocs, llogarets) per determinar el mapa o mapes de la zona d'interès. També es pot utilitzar el número del mapa.
 • Es visualitza l'escala gràfica.

Descripció de llocs al Catalunya Offline
Publicació de mapes amb Catalunya Offline

Per enviar-nos comentaris o suggeriments, podeu utilitzar el formulari de contacte.