Year 2008 | icgc

Year 2008

Sèries ortofotogràfiques de l'ICC (17/09/2008)

 

Jornada PCOT: Sistemes radar d'observació de la Terra (22/07/2008)

Veieu el web del PCOT.

 

3rd International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage (27/06/2008)

 

VII Fòrum TIG SIG 2008 (04/06/2008-05/06/2008)

 

Jornada PCOT: Els petits satèl·lits d'observació de la Terra i la seva explotació (18/04/2008)

Veieu el web del PCOT.

 

La cartografia, una eina indispensable per a l'anàlisi del territori (15/04/2008)

 

Canvi al nou sistema de referència ETRS89 (01/02/2008)