Fotogrametria (inclou radargrametria i interferometria) i posicionament | icgc

Fotogrametria (inclou radargrametria i interferometria) i posicionament

2017

Ponències a congressos

XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Murcia, octubre 2017:
Mora, O.,Pérez-Aragüés, F.,Pipia, L., Marchán, J. F.,Marturià, J., Corbera, J., Tardà, A.

 

Pòsters a congressos

FRINGE 2017 Workshop. Helsinki, juny 2017:
Mora, O.,Pérez-Aragües, F., Marchán, J. F.,Pipia, L.:  

 

Docència impartida

18e edició del Màster en Teledetecció i SIG. Universitat Autònoma de Barcelona:
Perez, F., Mora, O.: Interferometria.
 

Activitat formativa CT3-COPERNICUS. Juliol 2017:
Mora, O., Marchan, J. F.

 

2016

Articles

Kornus, W., Magariños, A., Pla, M., Soler, E., Pérez, F. (2016): Photogrammetric processing using ZY-3 satellite imagery
Revista Catalana de Geografia, núm. 53. ICGC.
Comunicació presentada al PIA15+HRIGI15 – Joint ISPRS conference 2015. Munic. Març 2015.
 

Soler, M. E., Kornus, W., Magariños, A., Pla, M. (2016): 


The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XLI-B3, pàg. 99-105. Proceedings of the XXIII ISPRS Congress. Praga, juliol.
 

Docència impartida

Escuela Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional de Lima. Perú, juliol 2016:
Kornus, W., Ruiz, A.: Curso de capacitación PERUSAT-1. Módulo 4:Producción de DEM a partir de imágenes satelitales.
 

Escuela Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional de Lima. Perú, novembre 2016:
Pipia, L.: Curso de capacitación PERUSAT-1. Módulo 5:Técnicas de Actualización de Bases Topográficas.

 

2015

Articles

Kornus, W., Magariños, A., Pla, M., Soler, E., Pérez, F. (2015): Photogrammetric Processing Using ZY-3 Satellite Imagery
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, vol. XL-3/W2, pàg. 109-113.

 

Ponències a congressos

PIA15 (Photogrammetric Image Analysis) + HRIGI15 (High Resolution Earth Imaging for Geospatial Information). Munic, març 2015:
Kornus, W., Magariños, A., Pla, M., Soler, E., Pérez, F.: Photogrammetric processing using ZY-3 satellite imagery
 

Conferències a jornades

ESRI NMO sumit. Zuric, abril 2015:
Talaya, J.: 3D modelling
 

Pòsters a congressos

8th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information System (EUREGEO). Barcelona, juny 2015:
Costa, E., Buzzi, J., Riaza, A., Fernández, O., García-Sellés, D., Tardà, A., Palà, V., Pipia, L., Muñoz, J. A., Corbera, J.: Assessing the potential of imaging spectroscopy applied to geological mapping in the Montsec area (Pyrenees, Spain)
 

Membres de tribunal de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Tesi doctoral: “Ground Moving Target Indication with Synthetic Aperture Radars for Maritime Surveillance”. Autor: E. Makhoul. UPC. Membre del tribunal: J. Corbera.

Tesi doctoral: “Contribution to the Development of pico-satelliter for Earth Observation and Technology Demonstrators”. Autor: R. Jové. UPC. Membre del tribunal: J. Corbera.

 

2014

Ponències a congressos no organitzats per l'ICGC

European Geosciences Union, General Assembly 2014. Viena, abril-maig 2014:
Duran, R., Sagristà, E., Guillén, J., Ruiz, A., Jiménez, J. A.: 

 

34th International Conference on Coastal Engineering. Seul, juny 2014:
Jiménez, J. A., Plana, A., Sanuy, M., Ruiz, A.: 

 

2013

Blanco, P., Pérez, F., Concha, A., Marturià, J., Palà, V. (2013): Operational PS-DINSAR Deformation Monitoring Project at a Regional Scale in Catalonia (Spain)
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVIII, núm. 47. ICGC. Barcelona. 
Font: Proceedings of IGARSS 2012, Remote Sensing for a Dynamic Earth, pàg. 1178-1181. Munic.
 

Honkavaara, E.,  Markelin, L., Arbiol, R., Martínez, L. (2013): 


European Spatial Data Research, official publication 62, pàg, 9-47.
 

2012

Blanco, P., Pérez, F., Concha, A., Marturià, J., Palà, V. (2012): 


Proceedings of IGARSS 2012, Remote Sensing for a Dynamic Earth, pàg. 1178-1181. Munic.
 

Frontera, T., Blanco, P., Concha, A., Goula, X., Perez, F., Maturià, J. (2012): 


Física de la Tierra, vol. 24, pàg. 151-169.
 

Frontera, T., Concha, A., Blanco, P., Echeverria, A., Goula, X., Arbiol, R., Khazaradze, G., Pérez, F., Suriñach, E. (2012): 


Solid Earth, vol. 3, pàg. 111-119.
 

Martínez, L., Pérez, F., Arbiol, R., Magariños, A. (2012): 


Proceedings of the the European Calibration and Orientation Workshop (EUROCOW). Castelldefels.
 

Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Martínez, L., Arbiol, R. (2012): 


Proceedings of IGARSS 2012, Remote Sensing for a Dynamic Earth, pàg. 6661-6664. Munic.
 

2011

Ferrer, P. J., López-Martínez, C., Aguasca, A., Pipia, L., González-Arbesú, J. M., Fabregas, X., Romeu, J. (2011): 

Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 8, núm. 4, pàg. 774-778.
 

Honkavaara, E., Arbiol, R., Markelin, L., Martínez, L., Bovet, S., Bredif, M., Chandelier, L., Heikkinen, V., Korpela, I., Lelegard, L., Pérez, F., Schläpfer, D., Tokola, T. (2011): 


ISPRS Hannover Workshop. Hannover.
 

López-Martínez, C., Fàbregas, X., Pipia, L. (2011): 


ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 66, núm. 5, pàg. 597-607.
 

Martínez, L., Pérez, F., Arbiol, R., Tardà, A. (2011): 


9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.
 

Martinez, L., Soler, M. E., Pérez, F., Arbiol, R. (2011): 


Revista de Teledetección, núm. 35, pàg. 32-40
 

2009

Alamús, R., Kornus, W., Pla, M., Talaya, J. (2009): 


8a Setmana Geomàtica. Barcelona, febrer.
 

Blanco, P., Arbiol, R., Pérez, F. (2009): 


XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección, pàg. 553-556. Calatayud, setembre.
 

Honkavaara, E., Arbiol, R., Markelin, L., Martinez, L., Cramer, M., Bovet, S., Chandelier, L., Ilves, R., Klonus, S., Marshal, P., Schläpfer, D., Tabor, M., Thom, C., Veje, N. (2009): 


Remote Sens., núm. 1, pàg. 577-605.
 

Honkavaara, E., Arbiol, R., Markelin, L., Martinez, L., Cramer, M., Korpela, I., Bovet, S., Thom, C., Chandelier, L., Ilves, R., Klonus, S., Reulke, R., Marshall, P., Tabor, M., Scläpfer, D., Veje, N. (2009): 


Proceedings of ISPRS Workshop Hannover. Alemanya, juny.
 

Magariños. A. (2009): Explotació de les dades primàries: ortoXpres
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol.
 

Moreno, I., Marturià, A., Oller, P., Martínez, P., Ruiz, A., Talaya, J. (2009): 


International Snow Science Workshop 2009. Davos, setembre-octubre (pòster). 
XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Calatayud, setembre (abstract).
 

Ruiz, A. (2009): Aportación del lidar aerotransportado al cálculo de cambios en las playas tras temporales
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol.
 

Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J. (2009): 


6th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, núm. 9-12. Munic.
 

Soler, M. E., Arbiol, R., Pérez, F. (2009): 


XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección, pàg. 445-448. Calatayud, setembre.
 

Talaya, J., Kornus, W., Pla, M. (2009): 


GIM International, pàg. 21-25. Reed Business bv. Holanda, maig.

 

2008

Alamús, R., Kornus, W. (2008): 


The Photogrammetric Record 23(124), pàg. 353-371.
 

Alamús, R., Kornus, W., Talaya, J. (2008): 


XXI Congrés de la ISPRS. Pekín, 2008. Revista Catalana de Geografia, núm. 34.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIII, núm. 34. ICC. Barcelona.
 

Martínez, L., Arbiol, R. (2008): ICC experiences on DMC radiometric calibration
Proceedings EuroCow2008. Castelldefels.
 

Marturia, J., Oller, P., Ruiz, A., Martinez, P. (2008): 


3a Jornada Tècnica de neu i allaus.
 

Ruiz, A. (2008): 


Jornada Técnica: Las nuevas técnicas de información geográfica al servicio de la gestión de zonas costeras: Análisis de la evolución de playas y dunas, pàg. 54-61. València.
 

Talaya, J., Kornus, W., Alamús, R., Soler, E., Pla, M., Ruiz, A. (2008): 


XXI Congrés de la ISPRS. Pequín, 2008. Revista Catalana de Geografia, núm. 34.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIII, núm. 34. ICC. Barcelona.
 

2007

Alamús, R., Kornus, W., Riesinger, I. (2007): 


ISPRS Hannover Workshop 2007 "High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information". Alemanya.
 

Kornus, W., Alamús, R., Riesinger, I., Talaya, J. (2007): Tests and performance evaluation of DMC images at the ICC
Optical 3-D Measurement Techniques. Zuric, Suïssa.
 

Martínez, L., Arbiol, R., Palà, V., Pérez, F. (2007): 


Geoscience and Remote Sensing Symposium. IGARSS 2007. IEEE International Publication, pàg. 4140-4143. Barcelona.
 

Mora, O., Palà, V., Arbiol, R., Adell, A., Torre, M. (2007): Medidas de deformación del terreno a vista de satélite
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XII, núm. 31. ICC. Barcelona.
 

Pipia, L.; Aguasca, A.; Fàbregas, X.; Mallorquí, J.; López-Martínez, C.; Marturià, J.: Mining Induced Subsidence Monitoring in Urban Areas with a Ground-Based SAR
Urban Remote Sensing Joint Event. París (França), 2007.
 

Serra, A., Baron, A., Bosch, E., Casacuberta, J., Pla, M., Sánchez, S., Talaya, J. (2007): 


7a Setmana Geomàtica. Barcelona, 20-23 febrer.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XII, núm. 32. ICC. Barcelona.
 

2006

Alamús, R., Kornus, W., Talaya, J. (2006): 


ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 60, núm. 6, pàg. 375-386, setembre.
 

Kornus, W., Alamús, R., Ruiz, A., Talaya, J. (2006): 


ISPRS Journal of Photogrametry and Remote Sensing, núm. 60, pàg. 147-159.
 

Kornus, W., Alamús, R., Talaya, J. (2006): 


Proceedings of the International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2006. Castelldefels, gener.
 

Zhang, L., Kocaman, S., Akca, D., Kornus, W., Baltsavias, E. (2006): 


International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 36, part 1. París, juliol.

 

2005

Alamús, R., Baron, A., Casacuberta, J., Pla, M., Sánchez, S., Serra, A., Talaya, J. (2005): 


Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña.
 

Alamús, R. Kornus, W., Palà, V., Pérez, F., Arbiol, R., Bonet, R., Costa, J., Hernández, J., Marimon, J., Ortiz, M. À., Palma, E., Pla, M., Racero, S., Talaya, J. (2005): 


ISPRS Worshop "High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information". Hannover, maig.
 

Colomer, J. L. (2005): 


Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Colòmbia, agost.
 

Janeras, M., Navarro, M., Arnó, G., López, F., Barberà, M., Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J. (2005): 


Proceedings of 6th Geomatic Week. Barcelona, febrer.
 

Janeras, M., Navarro, M., Arnó, G., Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J., Barberà, M., López, F. (2005): 


Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña.
 

Kaartinen, H., Hyyppä, J., Gülch, E., Hyyppä, H., Matikainen, L., Vosselman, G., Hofmann, A. D., Mäder, U., Persson, ÿ A., Söderman, U., Elmqvist, M., Ruiz, A., Dragoja, M., Flamanc, D., Maillet, G., Kersten, T., Carl, J., Hau, R., Wild, E., Frederiksen, L., Holmgaard, J., Vester, K. (2005): 


ISPRS Workshop "Laser scanning 2005". Enschede (Holanda), setembre.
 

Kaartinen, H., Hyyppä, J., Gülch, E., Hyyppä, H., Matikainen, L., Vosselman, G., Hofmann, A. D., Mäder, U., Persson, A., Söderman, U., Elmqvist, M., Ruiz, A., Dragoja, M., Flamanc, D., Maillet, G., Kersten, T., Carl, J., Hau, R., Wild, E., Frederiksen, L., Holmgaard, J., Vester, K. (2005): 


ISPRS Workshop "High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information". Hannover, maig.
 

Ruiz, A., Coromines, M., Blanco, E. (2005): 


4º Congreso forestal español. Saragossa, setembre.
 

Serra, A., Baron, A., Bosch, E., Alamus, R., Kornus, W., Ruiz, A., Talaya, J. (2005): Geomòbil: Integración y experiencias de lidar terrestre en LB-MMS
Proceedings de la 6a Setmana Geomàtica de Barcelona. Barcelona.

 

2004

Alamús, R., Baron, A., Bosch, E., Casacuberta, J., Miranda, J., Pla, M., Sánchez, S., Serra, A., Talaya, J. (2004): 


Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.
 

Coromines, M., Blanco, E., Ruiz, A. (2004): 


Proceedings de les Jornadas de inventario y teledetección forestal (INVETEL 2004). Lleida.
 

Janeras, M., Navarro, M., Arnó, G., Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J., Barberà, M., López, F. (2004): 


Proceedings of the 4th ICA Workshop on Mountain Cartography, 51-64. Vall de Núria, 30 setembre - 2 octubre.
 

Kornus, W., Alamús, R., Ruiz, A., Talaya, J. (2004): 


Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.
 

Lanari, R., Mora, O., Manunta, M., Mallorquí, J. J., Berardino, P., Sansosti, E. (2004): 


IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 42, núm. 7, pàg. 1377-1386. Nova Jersey.
 

Ohlhof, T., Gülch, E., Müller, H., Wiedemann, C., Torre, M. (2004): 


Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.
 

Ojeda, E., Guillén, J., Ruiz, A. (2004): Monitoring Barcelona City Beaches Using Video (Argus) and Laser (LIDAR) Methods
Proceedings del 37th CIESM Congress. Barcelona.
 

Ruiz, A., Kornus, W., Talaya, J., Colomer, J. L. (2004): 


Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.
 

Talaya, J., Alamús, R., Bosch, E., Serra, A., Kornus, W., Baron, A. (2004): 


Proceedings del XX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). Juliol.
 

Talaya, J., Bosch, E., Alamús, R., Serra, A., Baron, A. (2004): 


Proceedings del 4th International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT'2004). Kumming.

 

2003

Baron, A., Kornus, W., Talaya, J. (2003): 


Proceedings de la ISPRS WG I/5 "Theory, Technology and Realities of Inertial/GPS/Sensor Orientation". Castelldefels.
 

Bosch, E., Alamús, R., Serra, A., Baron, A., Talaya, J. (2003): 


Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.
 

Creixell, F., Colomina, I., Baron, A. (2003): 


Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.
 

Crosetto, M., Castillo, M., Arbiol, R. (2003): 


Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 69, núm. 7, pàg. 775-783. Maryland.
 

Kornus, W., Ruiz, A. (2003): 


International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 34, part 3/W13, pàg. 47-50. Dresden.
 

Mora, O., Mallorquí, J. J., Lanari, R. (2003): 


Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.
 

Mora, O., Mallorquí, J. J., Broquetas, A. (2003): 


IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 41, núm. 10, pàg. 2243-2253. Nova Jersey.
 

Mora, O., Mallorquí, J., Lanari, R., Broquetas, A. (2003): Técnicas de interferometría diferencial SAR para la obtención de mapas de deformación y control de edificios
Proceedings del X Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 189-192. Barcelona.
 

Mora, O., Pérez, F., Palà, V., Arbiol, R. (2003): 


Proceedings d'IGARSS. Tolosa de Llenguadoc.
 

Ruiz, A., Kornus, W. (2003): 


Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.
 

Serra, A. (2003): 


Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

 

2002

Crosetto, M., Tscherning, C. C., Crippa, B., Castillo, M. (2002): Subsidence monitoring using SAR interferometry: Reduction of the atmospheric effects using stochastic filtering
Geophysical Research Letters, vol. 29, núm. 9, pàg. 1-4.
 

Ruiz, A., González, X., Herms, I., Bastianelli, L. (2002): 


Proceedings of the International Conference on Flood Estimation. Berna.
 

2001

Ruiz, A. (2001): TIN Database Issues
GIM International, núm. 15, pàg. 12-15.
 

Ruiz, A., Castillo, M., Arbiol, R., Colomer, J. L. (2001): 


Workshop on Airborne Laserscanning and Interferometric SAR for Detailed Digital Elevation Models, núm. 40, pàg. 23-34. Frankfurt am Main. Publicació en CD-ROM.
 

2000

Alamús, R., Langner, M. i Kresse, W. (2000): 


ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam.
 

Alamús, R. i Talaya, J. (2000): 


ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam.
 

Colombo, O. L., Hernández-Pajares, M., Juan, J. M., Sanz, J. i Talaya, J. (2000): 


2ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Portugal, 8-12 febrer.
 

Torre, M. i Radeva, P. (2000): 


ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam.
 

1999

Castillo, M., Pérez, F., Palà, V. i Calvet, J. (1999): Interferometría SAR en las isles Shetland del Sur: modelo numérico de elevaciones de la Isla Decepción
Acta Geologica Hispanica, vol. 34, núm.4, pàg. 447-459.
 

Colombo, O. L., Hernández-Pajares, M., Juan, J. M., Sanz, J. i Talaya, J. (1999): 


ION GPS'99. Nashville, Tennessee, EUA, 14-17 desembre.
 

Colomer, J. L., Talaya, J., Smith, M. J. (1999): International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Sympsosia. Data Integration: Systems and Techniques
Photogrammetric Record, núm. 16(93), pàg. 534-542.
 

Mena, R., González, G., Arbiol, R., Colomer, J. L. (1999): Cartographic production in the Orinoco area using IFSAR
Proceedings de la Photogrammetric Week’99, pàg. 259-265.
 

Palà, V., Calvet, J., García Sellés, D. i Ximenis, L. (1999): 


Acta Geologica Hispanica, vol. 34, núm. 4, pàg. 427-445.
 

Torre, M., Magariños, A. i Colomer, J. L. (1999): 


Proceedings OEEPE Workshop on Automation in Digital Photogrammetric Production. París, 22-24 juny.
 

1997

Colomina, I. (1997): 


Comemoraçao aos 20 anos da Engenheria Cartográfica na UNESP: Impacto das novas tecnologias na Engenharia cartográfica, pàg. 21-26. Presidente Prudente, Brasil, juliol.
 

Talaya, J., Mesa, J., Segarra, J. i Colomina, I. (1997): 


III Setmana Geomàtica de Barcelona "Cartografía y Sistemas de Información", pàg. 71-79. Barcelona, abril.
Revista del Instituto de Navegación de España, núm. 1, pàg. 78-87. Barcelona, tardor.
 

1996

Colomer, J. L. (1996): Logistics and integration. The lCC experiences
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 309-316. Lausana.
 

Colomina, l., Talaya, J. (1996): Posicionament cinemàtic
TERRA, III època, volum Xl, núm. 28, pàg. 19-27. ICC. Barcelona.

Font, J., Shirasago, B., Martínez Benjamín, J. J., Sánchez, D., Arbiol, R., Palà, V., Moreno, J., Martínez, A., Vázquez, J. (1996): Evaluation of ERS-1 microwave sensors capability in the study of oceanic fronts
Revista de Teledetección, núm. 6, pàg. 27-36.

Romeu. J. (1996): PS1 in a Digital Environment of Image and Restitution Map Production. Workflow, Failures & Quality
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 71-73. Lausana.

Romeu, J. (1996): Orthophoto, as an input of Publishing Graphic Art
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 259-261. Lausana.

Torre, M. (1996): Experiences with the lmagestation for Data Capture
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 293-296. Lausana.

Torre, M. (1996): Experiences with MATCH-T for Orthophoto Production
Proceedings of the OEEPE-Workshop on Application of Digital Photogrammetric Workstations, pàg. 223-226. Lausana.
 

1995

Alamús, R., Colomina, l., Palà, V., Castillo, M. (1995): 


2a Setmana Geomàtica de Barcelona, pàg. 153-164. Barcelona.
 

Castillo, M., Arbiol, R. (1995): Obtención de modelos numéricos de elevaciones con interferometría SAR
Revista Española de Teledetección, núm. 4 (número especial: Utilización y Aplicaciones de Productos ERS-1), pàg. 1-9.
 

Colomer, J. L. (1995): Fotogrametría digital: una revisión critica
Proceedings de la 2a Setmana Geomàtica de Barcelona, pàg. 218-225. Barcelona.
 

Colomina, l., Colomer, J. L. (1995): 


Zeitscbrlft für Photogrammetrie und Femerkundung, núm. 1/95, pàg. 30-41. Per aquest article, la Societat Alemanya de Fotogrametria i Teledetecció va atorgar als autors el premi “Hansa Luftbild” per ser el millor article publicat en aquesta revista durant el 1995.
 

Colomina, l., Talaya, J., Baulies, X. (1995): 


3rd Intemational Workshop High Precision Navigation, pàg. 137-144. Stuttgart.
 

Palà, V., Pons, X. (1995): Incorporation of Relief in Polynomial-Based Geometric Corrections Photogrammetric
Engineering and Remote Sensing (PE&RS), vol. 61, núm. 7, pàg. 935-944.
 

Talaya, J. (1995): 


2a Setmana Geomàtica de Barcelona, pàg. 145-152. Barcelona. Per aquest treball d’investigació, l’autor va rebre el premi “Jordi Viñas”.
 

Talaya, J., Colomina, l., Alamús, R. (1995): 


Maratón GPS, ponència núm. 18, pàg. 165-167. Madrid.
 

1994

Arbiol, R. (1994): Los sensores multiespectrales aerotransportados
Proceedings de la Jornada técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, pàg. 9-14. Barcelona.
 

Arbiol, R. (1994): Els sensors multiespectrals aerotransportats
TERRA, III època, volum IX, núm. 23, pàg. 2-5. ICC. Barcelona.
 

Colomer, J. L., Colomina, I. (1994): 


The Photogrammetric Record (PR), volum 84, núm. 14, pàg. 943-956.
 

Pala, V., Pons, X. (1994): Incorporation of Relief Polynomial-based Geometric Corrections
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Falls Church, Virginia.
 

1993

Baulies, X., Arbiol, R., Franquesa, C., Palà, V., Viñas, O. (1993): La campaña CASI en Cataluña: Evaluación de un sensor multiespectral aerotransportado para la monitorización del territorio
Proceedings del V Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 65-79. Barcelona.

Colomer, J. L. (1993): Computer-assisted photogrammetry for map production
Map Making Today, pàg. 127-133. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. Conferencies organitzades per la International Cartographic Association (lCA) i presentades a Pereslavl-Zalessky, Rússia.

Colomer, J. L. (1993): First experiences using digital photogrammetric stereo workstation at the ICC
Photogrammetric Week’93, pàg. 185-195. Fitsch/Hobbie Eds. Wichmann. Karlsruhe.

Colomina, I. (1993): GPS and photogrammetry: adjustment and analysis
Actes del curs Metodi e Procedure Avanzate di Modellizzaziolle e Trattamento dei Dati GPS, pàg. 251-272. Centro Internazionale di Scienze Meccaniche. Udine.

Colomina, I., Navarro, J., Torre, M. (1993): Digital photogrammetric systems at the ICC
Map Making Today, pàg. 107-117. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. Conferencies organitzades per la International Cartographic Association (lCA) i presentades a Pereslavl-Zalessky, Rússia.

Palà, V., Corbera, J. (1993): ERS-1 SAR rectification based on orbital and elevation data
Proceedings del GEOSAR Workshop. Àustria.
 

1992

Colomina, I. (1992): 


XVII International Congress of the ISPRS, pàg. 359-366. Washington.
 

1991

Ebner, H. Strunz, G., Colomina, I. (1991): 


ASP-ACSM Convention. Baltimore, Maryland.
 

Colomina, I., Navarro, J. (1991): 


Jornada técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, pàg. 179-190. Barcelona.
 

Colomina, I., Navarro, J., Torre, M. (1991): 


ISPRS Conference "Digital Photogrammetric Systems, pàg. 191-202. Munic.

 

1990

Masip, R. (1990): Experiencia sobre la restitución fotogramétrica numérica: Transición de un entorno informático centralizado a uno distribuido
Proceedings de la Jornada técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. Madrid.

 

1989

Colomina, I. (1989): 


42nd Photogrammetric Week’89, pàg. 131-146. Stuttgart.
 

1988

Colomina, I. (1988): High altitude aerial triangulation without ground control
Proceedings del XVI Congrés Internacional de la Sociedad de Fotogrametría y Teledetección. Kyoto.
 

Gili, J. A., Sendra, J. (1988): Aplicación de la fotogrametría terrestre al control de taludes
Proceedings del II Simposio sobre taludes y laderas inestables. Andorra la Vella.

 

1987

Colomina, I. (1987):