Toponímia | icgc

Toponímia

2019

Conferències a jornades

Jornada "Toponímia: els noms dels llocs". ICGC-CST Pirineus. Tremp, juny 2019:
Parella, M.: Toponímia i cartografia: del treball de camp al mòbil

2016

Articles

Parella, M. (2016): Les altres Barcelones del món.
El Periódico, col·laboració en l’“Extra” (edició del 18 de novembre).

Col·laboracions

Parella, M.: RAC1 (2016): Participació al programa “Via Lliure” en l’edició del 19 de novembre sobre noms de carrers (entrevista).

2015

Articles

Parella, M. (2015): La composició de la toponímia de Catalunya. Els genèrics dels topònims catalans i la seva distribució dialectal
Revista Catalana de Geografia, núm. 51. ICGC.

Parella, M. (2015):


La Vanguardia, 21 i 22 de juny.
També a: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Barcelona, juny.

2013

Parella, M. (2013):


Contribució de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a l'Any Internacional de l'Estadística, dins e2013.wordpress.com.

Parella, M. (2013):


Contribució de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a l'Any Internacional de l'Estadística, dins e2013.wordpress.com.

2010

Lleonart i Orri, A. (2010): Toponímia recreativa. Una visió diferent dels noms de lloc de Catalunya
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 66, pàg. 103:132. 2010.

2009

Lleonart, A. (2009):


2on Congrés Català de Geografia 'El mapa com a llenguatge cartogràfic', pàg. 269-280. Congrés celebrat a Barcelona el 2008. ICC, 2009. Publicació en CD-Rom.

Parella, M. (2009):


2on Congrés Català de Geografia 'El mapa com a llenguatge cartogràfic', pàg. 281-288. Congrés celebrat a Barcelona el 2008. ICC, 2009. Publicació en CD-Rom.

2008

Lleonart, A. (2008):


Revista Catalana de Geografia, núm. 34, 2008.

Parella, M. (2008):


Publicació al web de la Societat d'Onomàstica.

Parella, M. (2008):


Revista Catalana de Geografia, núm. 34, 2008.

2005

Parella, M. (2005): The official gazetteer of the major toponymy of Catalonia
Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña.

2002

Parella, M. (2002): Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya. La participació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes, pàg. 967-970. València.

1986

Sabiron, B. (1986): Evolució de la toponímia a Catalunya: síntesi històrica i situació actual
Revista Catalana de Geografia, II època, volum II, núm. 2, pàg. 71-75. ICC. Barcelona.