Biblioteca Domènech | icgc

Biblioteca Domènech

Inventari de la biblioteca Josep M. Domènech i M. Asunción Tomasa.

missing embedded media

La biblioteca Josep M. Domènech (Terrassa, 4 de gener de 1925 - 19 d'abril 2019) i M. Asunción Tomasa de monografies locals de Catalunya, s'incorporà l'any 2008 al fons de la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. És formada per més de 20.000 llibres i gairebé 23.000 fulletons i altra documentació com ara mapes, revistes i documents d'àudio i vídeo.

Com es va fer la biblioteca

Fruit de l'afició juvenil de Josep M. Domènech als llibres, el 1942, a 17 anys, en les seves excursions, començà a adquirir petites obres de pobles, llocs o santuaris. Al cap de poc temps, s'engrescà en aconseguir La Cerdanya, de Pau Vila i, ja el 1945, adquirí una part de la biblioteca de Domènec Palet i Barba (1872-1953), amb la Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesc Carreras i Candi.

Després, seguint llibreters d'arreu, amplià el petit fons, completant col·leccions de publicacions en sèrie de caràcter monogràfic, històric i excursionista, i també adquirí llibres del qui havia estat peoner del cinema amateur, folklorista i excursionista, Agustí Fabra (1903-1972).

Un salt important fou el llegat que li va fer el jurista Josep Grases (1886-1974), d'un gran fons excursionista amb quasi totes les publicacions del Centre Excursionista de Catalunya, que després Domènech quasi completà. A més, a la família Grases, els comprà moltes monografies no llegades.

A part les moltes compres a llibreters antiquaris, adquirí llibres de les col·leccions particulars d'Eduard Fontserè (1870-1970), de Josep Iglésies (1902-1986), d'Eufemià Fort (1908-1979), de Josep Rigol (1897-1986), de Pere Galí (1906-1994), de Joan Tous (1912-2004), i d'altres.

El vincle de Josep M. Domènech amb les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos i amb la Fundació Salvador Vives i Casajuana, va fer que li arribessin alguns exemplars publicats per Centres d'Estudis. També tingué donacions de molts amics i d'organismes i institucions en conèixer-se la importància de la Biblioteca.

La catalogació del fons es troba en diferents fases segons la tipologia dels documents: