Fons Albert Serratosa i Palet | icgc

Fons Albert Serratosa i Palet

1942-2010

Imatge
Albert Serratosa i Palet

Format per notes manuscrites, memòries, informes, retalls de premsa i documentació de congressos fets pel Sr. Serratosa al llarg de la seva vida professional com a enginyer a l'Ajuntament de Barcelona, a la Corporació Metropolitana, al Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya; com a assessor de diversos organismes; com a professor de la UPC i en l'exercici privat de la professió.

El Sr. Albert Serratosa cedí els seu fons documental a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el 18 de febrer de 2010.

El fons cedit també contenia llibres, revistes i fotografies que es tractaran a part.

Accedeix als materials disponibles del Fons Serratosa a la Cartoteca Digital.