Fons documentals | icgc

Fons documentals

Fons documentals generats tant per persones com per institucions, relacionats amb la gestió, la descripció, la conservació i la planificació del territori

Un apartat important de la Cartoteca de Catalunya està format per fons documentals de tot tipus generats tant per persones com per institucions, relacionats amb la gestió, la descripció, la conservació i la planificació del territori, majoritàriament de Catalunya.