Notícia 460 - El Conselh Generau d'Aran i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya impulsen l'ús de la geotèrmia | icgc

Notícia 460 - El Conselh Generau d'Aran i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya impulsen l'ús de la geotèrmia

04/06/2021 07:35
Imatge
Palai de Gèu de Vielha

Vista del Palai de Gèu de Vielha. Foto: ICGC.

La síndica d'Aran, Maria Verges, i el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, han signat un conveni de col·laboració per a impulsar l'estudi i l'ús de l'energia geotèrmica a la vall.

La geotèrmia és un recurs geològic i una font d'energia renovable neta i autòctona que, juntament amb la resta d'energies renovables, ajuda a assolir un model energètic més sostenible, basat en l'eficiència energètica, l'impuls de l'autoconsum, la reducció de les emissions de CO2 i la lluita contra el canvi climàtic.

Així, el conveni empara els estudis i treballs d'enginyeria necessaris per a impulsar el projecte "Vielha Smart Multi-RES micro DHC grid", que promou el Conselh Generau d'Aran. Es tracta d'un futur projecte de xarxa de climatització urbana de fred i calor per subministrar energia a diversos equipaments i edificis de Vielha mitjançant una hibridació d'energia geotèrmica amb altres fons renovables (com la biomassa local o l'energia solar).

El Consell i l'ICGC (depenent del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) també col·laboraran en cercar projectes finançats per fons europeus en els quals es pugui incloure aquesta iniciativa com a cas demostratiu.

Igualment, el conveni preveu el disseny d'una aplicació per poder realitzar càlculs preliminars d'instal·lacions geotèrmiques i promoure la seva implementació arreu del territori. Ambdós ens també impulsaran accions de divulgació per promoure l'ús de l'energia geotèrmica mitjançant exposicions, jornades o espais interactius. Entre aquests últims, destaca l'habilitació d'un centre d'interpretació de les renovables en el marc del projecte "Vielha Smart Multi-RES micro DHC grid".

Aquests projectes exemplifiquen l'aposta del Conselh Generau d'Aran per a les energies renovables locals. Alhora, el conveni permetrà a l'ICGC seguir avançant en el desenvolupament del projecte GeoEnergia, que té per objectiu millorar el coneixement dels recursos geotèrmics i fomentar el seu ús, especialment a escala urbana a Catalunya.