Notícia 433 - L'ICGC ha publicat el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya coincidint amb el Dia Mundial del Sòl | icgc

Notícia 433 - L'ICGC ha publicat el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya coincidint amb el Dia Mundial del Sòl

07/12/2020 07:28
Imatge
Mapa de cobertes del sòl 2009-2018

Coincidint amb el Dia Mundial del Sòl, l'ICGC ha publicat el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya. Grans canvis 2009-2018, en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el CREAF, on es mostren els canvis en les cobertes i els usos del sòl a partir de 4 grans àrees: forestals i naturals, agrícoles, urbanitzades i masses d'aigua. La seva finalitat és facilitar la presa de deci­sions en l'acció climàtica.

A diferència del mapa de 2009 (amb una llegenda força detallada que comptava amb 241 categories, cosa que dificultava la seva actualització) aquesta nova edició de 2020 compta amb una llegenda de 41 classes i, amb l'aplicació de les noves metodologies i tecnologies, és fàcilment actualitzable.

Aquest nou producte cartogràfic representa un nou model de treball consensuat a nivell europeu, que permetrà no només fer comparatives en diferents intervals de temps, sinó també amb altres territoris d'Europa.

Conèixer el tipus de cobertes que hi ha a Catalunya permet fer una estimació del perill d'incendi forestal, una avaluació dels danys produïts per fenòmens naturals com ara: calamarsades, incendis forestals, inunda­cions... també indica si les polítiques secto­rials adoptades per l'Administració Pública han tingut el resultat esperat o cal revisar algun aspecte.

A Catalunya, com a la resta del món, la pressió sobre els ecosistemes, els hàbitats naturals i la pèrdua de biodiversitat estan entre els impactes associats al canvi climàtic més intensos, per això cal disposar d'eines per gestionar-ho.