Notícia 430 - L'ICGC millora l'accés a la geoinformació: connector QGIS | icgc

Notícia 430 - L'ICGC millora l'accés a la geoinformació: connector QGIS

19/11/2020 14:52

L'ICGC, en la línia de facilitar l'accés obert als seus productes, posa a disposició dels usuaris el primer connector per a accedir a les seves dades a través del programari de SIG lliure QGIS. Es tracta d'un connector integrat a la botiga de connectors de QGIS amb el nom Open ICGC, que afegeix a QGIS una nova barra d'eines que permet amb un sol clic l'accés directe i ràpid a la informació geogràfica de l'ICGC: ortofotos, mapes topogràfics a diferents escales, divisions administratives, models digitals del terreny o mapes geològics, entre d'altres. El programari és compatible amb versions de QGIS posteriors a 3.10.

Aquest connector facilita tant la connexió en línia, per als usuaris que vulguin treballar sempre amb les dades més actualitzades, com la descàrrega, per als usuaris que necessiten treballar sense connexió. Als mapes en descàrrega vectorial se'ls ha aplicat una estilització per a facilitar-ne la interpretació des de QGIS.

Addicionalment a l'accés a la geoinformació de l'ICGC, la nova barra d'eines incorpora el cercador de topònims i adreces de l'ICGC per dotar QGIS d'aquesta funcionalitat de cerca d'ubicacions dins el territori de Catalunya.

El fet que QGIS es distribueixi sense cost millora les possibilitats d'ús per als usuaris que necessitin manipular informació geogràfica en els seus fluxos de treball d'escriptori, i en combinació amb les dades ICGC, distribuïdes també sense cost sota llicència Creative Commons. La integració de la informació dins d'aquesta nova eina permet a l'usuari una gestió molt més àgil dels seus projectes SIG.

Des de l'ICGC seguirem treballant per am­pliar el nombre de productes disponibles en aquesta primera versió.

 

Més informació