Actius | icgc

Actius

Exploració i optimització geotèrmica mitjançant modelatge directe i desenvolupament de recursos

GO-Forward

Un Servei Geològic per Europa #GSEU

A Geological Service for Europe. GSEU

Estratègia Pirenaica d’Avisos per esllavissades 

SPIRAL

Proporcionar la capacitat d'evitar el col·lapse davant els incendis extrems identificant, desenvolupant i desplegant mitjans innovadors 

FIRE-RES: Territoris resistents al foc

Aplanar el camí per a sistemes d'energia geotèrmica flexibles amb sistemes ORC reversibles, control avançat i dissenys de sistemes nous

FlexGeo

Eines per a la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes basades en energia geotèrmica i altres fonts renovables

MA-DHC

L'ICGC aporta en iniciatives i programes d’observació de la Terra en petits satèl·lits

NEWSPACE: Geoinformació i nova economía de l’espai

Cap a la resiliència climàtica de les comunitats transfrontereres de muntanya dels Pirineus

PYRENEES4CLIMA

Solució de l'Observatori Espacial CARBON pel seguiment d'emisions de gasos d'efecte hivernacle i anàlisi de les tendències de les emissions

SCARBOn project

Sòls del Pirineu. Conèixer-los per a protegir-los

SOLPYR

Enfortir la resiliència dels ecosistemes vinculats amb les aigües termals

THERMECOWAT