Cartografia hidrogeològica | icgc

Cartografia hidrogeològica

Mapa hidrogeològic 1:25.000, Mapa d'àrees hidrogeològiques 1:250.000, altres mapes hidrogeològics

Descàrrega de la Cartografia hidrogeològica digital contínua en format Geodatabase i GeoPackage

Cartografia hidrogeològica contínua a escala 1:25.000

Consulta la cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Probabilitat de què el vessament superficial d’una càrrega contaminant assoleixi el nivell d’aigua subterrani

Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers