GeoDades | icgc

GeoDades

Fitxers d'observació GNSS (RINEX), dades sísmiques i altres fitxers que podeu processar

Sistema de difusió de correccions diferencials (DGPS, RTK...)

Posicionament en temps real

Descàrrega de fitxers RINEX d'observació de les estacions GNSS de la xarxa CatNet

Postprocés - Fitxers RINEX

Accés a les dades sísmiques distribuides mitjançant el node EIDA ICGC.

EIDA

Bases de dades d'allaus, d'esllavissades, d'holotips, d’instal·lacions de geotèrmia superficial, catàlegs de sòls i de la Biblioteca