Cerca inversa | icgc

Cerca inversa

 

URL: https://eines.icgc.cat/geocodificador/invers (GET)

 

Descripció

L'operació invers (geocodificació inversa) cerca les adreces i topònims més propers a un punt geogràfic determinat, especificat per la seva latitud i longitud.

El resultat s'obté en format GeoJSON.

 

Exemple

Exemple peticióExemple resposta
https://eines.icgc.cat/geocodificador/invers?lat=41.385965&lon=2.16687&size=1&layers=address
Imatge
Exemple inversa 1

 

Construcció de la consulta i paràmetres d'entrada

La petició a l'API es construeix a partir de la URL https://eines.icgc.cat/geocodificador/invers, seguit del signe ? i de la seqüència de paràmetres, separats pel signe &.

 

Els paràmetres són els següents:

 

Taula dels paràmetres d'entrada

ParàmetreTipusObligatoriDescripcióValor per defecteExemple
latnúmero de punt flotantSilatitudCap41.385965
lonnúmero de punt flotantSilongitudCap2.16687
layerscadena de textNo

El paràmetre layers permet definir els tipus d’elements a cercar i pot prendre els valors següents separats per comes:

 • address: adreces postals
 • tops: tots els topònims
 • topo_tipus_id: topònims del tipus id, on id és una cadena amb nombres entre 1 i 22, amb el 0 a l'esquerra pels menors de 10. Per exemple: topo_tipus_01. La taula amb els tipus de topònim i els seus identificadors es pot consultar a Taula topònims
 • topo1: topònims referents a agrupacions de població (municipis, caps de municipi, entitats de població, disseminats i barris)
 • topo2: resta de topònims

Els resultats es mostren ordenats segons l'ordre dels elements indicats al paràmetre layers
Si s'indica tops, s'ignoren els possibles valors de topo1, topo2, topo_tipus_id 
Si s'indica topo1 o topo2, s'ignoren els possibles valors de topo_tipus_id 
Al fer cerca de topònims, es prioritzen els resultats referents a noms i caps de municipi

  
boundary.circle.radiusnúmero de punt flotantNoRadi del cercle de cerca (en km)10.5
sizeenterNoNombre de resultats 
(per defecte: 10)
105
comcadena de textNoIdentificador d'una comarca, dins la que vol restringir la cerca  
Pot ser el nom total o parcial de la comarca (sempre que l'identifiqui unívocament) o el seu identificador 
Es pot consultar el llistat de comarques a https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=10
Cap01
muncadena de textNoIdentificador d'un municipi, dins el que vol restringir la cerca  
Pot ser el nom total o parcial del municipi (sempre que l'identifiqui unívocament) o el seu identificador 
Es pot consultar el llistat de municipis a https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=9
Cap080018

 

Taula dels paràmetres de sortida

Es retornen els resultats en format GeoJSON.

L'element features.properties té els camps descrits a la taula següent:

CapaDescripcióAplicable als elements
layerTipus d'element trobat. 
Els valors possibles són els indicats al paràmetre layers d'entrada
Tots
distanciaDistància en quilòmetres de l'element trobat al punt indicatTots
etiqueta

Agregació de camps:

 • Layer address: carrer portal, municipi 
 • Layer topo1, topo2, tops, topo_tipus_id:
  • topònim, municipi
   - o -
  • topònim (en cas que no hi hagi un municipi assignat o per tipus municipi)
Tots
portalPortal de l'adreçaAdreces
nom

Nom de carrer o edificació aIllada

Nom del topònim

Tots
codi_postalCodi postalAdreces
toponimNom del topònimTopònims
municipi

Municipi assignat a l'adreça o al topònim

En alguns topònims, no hi ha un municipi assignat i pren el valor "-"

Tots
comarca

Comarca

En alguns topònims , no hi ha una comarca assignada i pren el valor "-"

Tots
llogaretNom del llogaret associat a l'adreçaAdreces
addendum.origenEscala origenTopònims
addendum.zoomNivell de zoom òptimTopònims
addendum.tipusTipus de topònim  (veure Tipus de topònims)Topònims
addendum.id_tipusIdentificador tipus de topònimTopònims
addendum.municipis_extraAltres municipis assignats al topònimTopònims
addendum.bboxCoordenades geogràfiques del rectangle contenidor del carrerAdreces
addendum.bbox_utmCoordenades UTM del rectangle contenidor del carrerAdreces

 

Exemples de sortida segons tipus de layer:

Adreça postalTopònim
http://eines.icgc.cat/geocodificador/invers?lon=2.13798&lat=41.4271&layers=address&size=1http://eines.icgc.cat/geocodificador/invers?lon=0.20949814&lat=41.12599206&layers=tops&size=1
Imatge
Exemple inversa 2
Imatge
Exemple inversa 3