Geofísica aplicada | icgc

Geofísica aplicada

Mètodes d'exploració geofísica

Integració de diferents conjunts d'informació geofísica per a la generació d'un model coherent del subsol 

Síntesi d'informació geofísica

Mètodes d'exploració geofísica com a suport als projectes interns, a les necessitats del Departament de Territori i Sostenibilitat i a demandes externes específiques

Descripció dels mètodes geofísics aplicats, tractament i anàlisi de les dades obtingudes

Catàleg d'eines i recursos disponibles per a l'exploració geofísica

Metòdes experimentals en Geofísica aplicada

Relació d'estudis i treballs geofísics destacats

Mapa aeromagnètic, mapes gravimètrics, mapes sísmics...

Mapes geofísics i sísmics

Base de dades de tècniques geofísiques

Avaluació de les zones vulnerables a la subsidència i la pujada del nivell del mar al Delta de l'Ebre

Life EBRO ADMICLIM