Xarxes sísmiques | icgc

Xarxes sísmiques

La majoria de les estacions sísmiques ubicades a Catalunya i Andorra formen part de la xarxa sísmica de Catalunya:

Codi: CA

Nom: Xarxa sísmica de Catalunya (CA)

Operada per: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Identificador d'Objecte Digital: doi:10.7914/SN/CA

Cita: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2000): Catalan Seismic Network. International Federation of Digital Seismograph Networks. Other/Seismic Network. doi:10.7914/SN/CA

Així mateix, també existeixen estacions pertanyents a altres xarxes amb les que l'ICGC hi col·labora.