Recursos didácticos | icgc

Recursos didácticos

Pinta el món amb els teus colors

Pintamaps món

¿Qué es un mapa geológico? sus partes y su finalidad

Exposición de geología permanente ubicada en el núcleo urbano de Tremp

Pirineus Geological Open Museum (PGOM)

Recull d'eines didàctiques que complementen l’exposició "Mapes, país, futur: centenari de l'exposició cartogràfica catalana (1919)"

Recursos didàctics de l'exposició "Mapes, País, Futur"

Amb motiu del 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic l’ICGC ha realitzat la versió en català de la taula periòdica

Taula Periòdica per a les Ciències de la Terra

20.000 fitxes terminològiques relacionades amb les ciències de la Terra i àmbits afins que el TERMCAT posa a disposició pública

Terminologia de les ciències de la Terra

Textures de les roques - Recurs didàctic permet obtenir de forma interactiva material pedagògic adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat

Textures de les roques - Recurs didàctic

Joc interactiu per al coneixement de la nostra toponímia

Wordle toponímic