• Imprimeix

Publicacions cartogràfiques

Descàrregues de mapes administratius, vegueries, carreteres, físic, topogràfic, turístic... (JPG, PDF, TIFF)

Mapa administratiu de Catalunya 1:250 000, març 2024

Mapa administratiu de Catalunya 1:250 000

Mides: 1148 per 1147 mm


Mapa administratiu de Catalunya 1:500 000, març 2024

Mapa administratiu de Catalunya 1:500 000

Mides: 584 per 595 mm


Mapa administratiu de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Mapa administratiu de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 292 per 304 mm


Mapa de les vegueries de Catalunya 1:250 000, febrer 2024

Mapa de les vegueries de Catalunya 1:250 000

Mides: 1148 per 1148 mm


Mapa de les vegueries de Catalunya 1:500 000, febrer 2024

Mapa de les vegueries de Catalunya 1:500 000

Mides: 581 per 591 mm


Mapa de carreteres de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Mapa de carreteres de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 545 per 304 mm


Mapa físic de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Mapa físic de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 388 per 304 mm


Mapa de les unitats estructurals majors de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Mapa de les unitats estructurals majors de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 545 per 304 mm


Mapa topogràfic de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Mapa topogràfic de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 388 per 304 mm


Mapa turístic de Catalunya 1:1 000 000, febrer 2024

Mapa turístic de Catalunya 1:1 000 000

Mides: 388 per 304 mm


Mapa polític d’Europa 1:15 000 000, juliol 2023

Mapa polític d’Europa 1:15 000 000

Mides: 522 per 304 mm