• Imprimeix

Heu percebut un terratrèmol?

Dades personals de qui omple la fitxa

Percepció personal

Al moment de la sotregada es trobava

Al moment de la sotregada estava:

Va notar el terratrèmol?:

Va sentir?:

Va notar algun altre moviment?:

Efectes que va observar sobre els objectes

Vibració de vidres de finestres, vaixella, etc.:

Batec de finestres i portes:

Oscil·lació de quadres:

Efectes sobre l'entorn

Fonts:

Variació del nivell d'aigua dels pous:

Efectes sobre les construccions

L'edifici on es trobava és

(Parets de maçoneria en sec o amb fang o edifici amb patologia generalitzada)
(Construccions amb murs de fàbrica de totxo, de blocs de morter, ...)
(Construccions amb estructura metàl·lica o de formigó armat)

Danys lleugers:

Danys moderats:

Danys greus:

Destruccions:

Comentaris:Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la informació que ens faciliteu, per interès legítim. Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.catPer a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.