• Imprimeix

Geologia

Informacions tècniques i recursos didàctics

Textures de les roques - Recurs didàctic

Textures de les roques - Recurs didàctic permet obtenir de forma interactiva material pedagògic adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat

Pirineus Geological Open Museum (PGOM)

Exposició de geologia permanent ubicada al nucli urbà de Tremp

Aprèn a interpretar un mapa geològic

Què és un mapa geològic? les seves parts i la seva finalitat

Atles geològic de Catalunya

Breu recull de material de l'Atles: presentació, mapes, talls, tipus litològics, història geològica, Temps geològic, vocabularis...

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals

Base de dades d'holotips i altres tipus nomenclaturals de fons paleontològics

Cartografia geològica

Mapes geològics a diferents escales, model geològic 3D...

Geoíndex - Cartografia geològica

Mapa geològic de Catalunya, escales 1:250.000 i 1:50.000

Geoíndex - Paisatges geològics

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges Geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Taula Periòdica per a les Ciències de la Terra

Amb motiu del 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic l’ICGC ha realitzat la versió en català de la taula periòdica

Informació tècnica

Congressos, jornades de treball i tallers, informacions d'interès