Especificacions tècniques | icgc

Especificacions tècniques

Documents que detallen com es fan els diversos productes, elements i capes que s'inclouen, i altres informacions tècniques

Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 versió 2.2