Històric de dades i visor ContextMaps | icgc

Històric de dades i visor ContextMaps

Versions i actualitzacions de dades

Desembre 2022, afegits tres nous estils:

 • Mapa base fosc.
 • Infraestructures viàries i edificacions en 3D: fosc.
 • Ortofotomapa estàndard: gris.

Setembre 2022, parametrització:

 • S'han afegit paràmetres al visor de Contextmaps, per així permetre la localització per coordenades (utm, lat-lon) o adreces postals (geocodificador vell) a partir de Urls pre-generades. Veure pàgina exemple d'ús: https://visors.icgc.cat/contextmaps/#/api/.

Juliol 2022, actualització:

 • Capa d’edificacions i d’altres elements.

 

Versions del visor

 • Versió 1 (octubre 2021).
 • Versió 2.0 (maig 2022).
 • Versió 2.1 (juny 2022).
 • Versió 2.2 (juliol 2022).
 • Versió 2.3 (juliol 2022).
 • Versió 2.4 (setembre 2022).
 • Versió 2.5 (maig 2023).

 

Versions de les dades i estils

 • Versió 1 (octubre 2021).
 • Versió 2.0 (maig 2022).
 • Versió 2.1 (juliol 2022).
 • Versió 2.2 (desembre 2022).
 • Versió 2.3 (maig 2023).