Tractament i anàlisi d'imatges multiespectrals i hiperespectrals | icgc

Tractament i anàlisi d'imatges multiespectrals i hiperespectrals

2020

Articles

International journal of environmental research and public Health, 17(7):
Ingole, V.; Marí-Dell’Olmo, M.; Deluca, A.; Quijal, M.; Borrell, C.; Rodríguez-Sanz, M.; Acheback, H.; Lauwaet, D.; Gilabert, J.; Peninah, M.; Hajat, S.; Basagaña, X.; Ballester, J.: Spatial Variability of Heat-Related Mortality in Barcelona from 1992-2015: A Case Crossover Study Design.

Remote Sensing, vol. 12:
Camps, A.; Park, H.; Castellví, J.; Corbera, J.; Ascaso, E.: Single-Pass Soil Moisture Retrievals Using GNSS-R: Lessons Learned. DOI: 10.3390/rs12122064.
García Rodríguez, C.; Vitrià; J.; Mora, O.: Uncertainty-Based Human-in-the-Loop Deep Learning for Land Cover Segmentation. DOI: 10.3390/rs12223836.

Ponències a congressos

ESA APP CAMP 2020. En línia, setembre 2020:
Móra, Ò., García, C., Pipia, L., Palà, V.: Quifer (aQuifer sUrveillance by sentInel interFERometry).

VI Setmana del Bosc 2020. Cicle de conferències i xerrades relacionades amb diferents aspectes del canvi climàtic i la seva incidència en els nostres boscos. Sant Celoni, octubre 2020:
Tardà, A., Riera, R.: Seguiment del decaïment a través d'imatges satèl·lit.

Mil anys de cel. Barcelona, octubre 2020:
Corbera, J.: Contaminació lumínica: Anàlisi de la luminància i natura de la llum amb dades d'observació de la Terra.

Smart City Live 2020. Barcelona, novembre 2020:
Corbera, J.: Geoinformació i ODS: les aportacions de l'ICGC.

V Congrés d'enginyeria municipal – CIM 2020. En línia, novembre 2020:
Corbera, J.: Atles de sostenibilitat urbana.

Docència impartida

Màster en Geoinformació. UAB-ICGC. ICGC. 2020:
Alamus, R.:Generación de cartografia temàtica, a partir de sistemas GIS, del fenomeno de isla de calor y análisis del comportamiento térmico de las cubiertas urbanas.
Just, A.: Usos, aplicacions i ecosistema urbà.
Tardà, A.: R+D+I per a Smart Cities.
Tardà, A.: Predicció de la generació mensual de residus municipals mitjançant la imatge satèl·lit nocturna.
Tardà, A.: Análisis regional de la contaminación lumínica en Cataluña (2014-2018).
Térmens, A.: Sistemes d'observació de la Terra.
Torres, M.: Sistemes de posicionament i navegació.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Predicció de la generació mensual de residus municipals mitjançant la imatge satèl·lit nocturna". Autor: C. Terradellas. Tutor a l'ICGC: A. Tardà.

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Análisis regional de la contaminación lumínica en Cataluña (2014-2018)". Autor: D. Villarroel. Tutor a l'ICGC: A. Tardà.

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Generación de cartografia temàtica, a partir de sistemes GIS, del fenómeno de isla de calor y anàlisis del comportamiento térmico de las cubiertas urbanas". Autor: M. Muñoz. Tutor a l'ICGC: R. Alamús.

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Integració del submòdul Phyton d'anàlisi de pluges de la plataforma Heidall, com a anàlisi de les condicions pluviomètriques crítiques desencadenants d'esllavissades, a l'aplicació QGI". Autor: M. Sonalich. Tutor a l'ICGC: J. F. Marchan.

2019

Articles

European Journal of Remote Sensing, vol. 52, núm. 1, pàg. 504-505:
Abd-Elrahman, A., Quirk, B., Corbera, J., Habib, A.: Small unmanned aerial system development and applications in precision agriculture and natural resource management.

Ponències a congressos

13as Jornadas de SIG libre. Girona, maig 2019:
Térmens, A., Just, A., Muñoz, A., Ruiz, A.: ICGCSolarRadiation: una metodología para determinar el potencial solar fotovoltaico y térmico en cubiertas de edificios - vídeo

Docència impartida

Màster en Geoinformació. UAB-ICGC. Setembre 2019:
Tardà, A.: R+D+I per a Smart Cities.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Anàlisi comparativa de les dinàmiques del paisatge a Catalunya utilitzant imatges de satèl·lit Landsat (1985-2018)". Autor: N. Ginés. Tutor a l'ICGC: A. Tardà.

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Construcció d'una eina de planificació urbana on ubicar infraestructura o política pública segons utilitat social". Autor: J. López. Tutor a l'ICGC: L. Pineda.

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Integración de datos obtenidos con dron en el SIG del Parc Natural de la Serra de Collserola". Autor: C. Jiménez. Tutor a l'ICGC: R. Alamús.

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Anàlisi de les cobertes forestals a partir d'imatges satèl·lit". Autor: R. Cano. Tutor a l'ICGC: J. F. Marchan.

Treball de final de Màster en Geoinformació. Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC. "Recerca de noves aplicacions de dades satel·litals. Anàlisi i projecció de dades en una plataforma física de gestió de risc (hatom) en l'àmbit de la Vall de Ruda". Autor: A. Ferrandiz. Tutor a l'ICGC: J. F. Marchan.

2018

Llibres

The ever growing use of Copernicus across Europe's regions. A selection of 99 user stories by local and regional authorities. Parlament Europeu. Brussel·les, novembre, 2018:
Tardà, A., Pineda, L., Palà, V., Corbera, J., Pérez, F.: Forestland decay in Maresme using Sentinel 2 imagery.

Articles

Alamús, A., Pérez, F., Pipia, L., Corbera, J.:


Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., vol. XLII-1, pàg. 5-10.

Gilabert, J., Llasat, C., Corbera, J.: Les zones climàtiques locals: La nova cartografia urbana i rural segons la seva resposta tèrmica.
Revista Catalana de Geografia, núm. 58. ICGC.

Ponències a congressos

IGARSS 2018. València, juliol 2018:
Castellví-Esturi, J., Camps, A., Corbera, J., Onrubia, R., Alamús, R., Pascual, D., Querol, J., Park, H.:


Medclivar 2018. Belgrado, setembre 2018:
Saaroni, H., Llasat, M. C., Gilabert, J.: Climate change and urban climate in Mediterranean cities: Knowledge gaps and research challenges.

Conferències a jornades

Airbus, la font de geoinformació per als teus projectes d'enginyeria (casos pràctics). Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona, abril 2018:
Mora, O.:


Diputació de Barcelona. Cabrera de Mar, abril 2018:
Tardà, A.:


Jornada sobre l'Atles de sostenibilitat urbana de Badalona. Badalona, juny 2018:
Corbera, J.:

.

Teledetecció en l'agricultura. Fira de Lleida. Setembre 2018:
Palà, V., Pintó, M.:


II Jornada STEM a l'espai. Castelldefels, setembre 2018:
Corbera, J., Pineda, L.:


L'evolució de la informació geogràfica: del mapa en paper a les smart cities. ICGC, Barcelona, octubre 2018:
Corbera, J.: Ciutat i sostenibilitat amb els ulls de l'ICGC.

Observació de la Terra i espai forestal, eines de diagnòstic. ICGC, Barcelona, novembre 2018:
Tardà, A., Riera, R.:


Jornada científica sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona, novembre 2018:
Ballester, J., Dell'Olmo, M. M., Deluca, A., Ingle, V., Gilabert, J.: Calor i mortalitat a Barcelona amb un model de clima urbà.

Pòsters a congressos

10th International Conference on Urban Climate/14th Symposium on the Urban Environment. Nova York, agost 2018:
Gilabert, J., Llasat, M. C., Corbera, J.:

.

Medclivar 2018. Belgrado, setembre 2018:
Gilabert, J., Llasat, M. C., Corbera, J.: Vulnerability assessment in urban areas in front of the climate change using Local Climate Zones.

Docència impartida

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Març 2018:
Corbera, J., González, M., Torres, M.:


Juliol de la Universitat de Barcelona. Juliol 2018:
Palà, V., Corbera, J.:


Facultat de Geografia, Universitat de Barcelona. Novembre 2018:
Corbera, J., Marchan, J. F.: Geoinformació i Design Thinking.

Màster en Geoinformació. UAB-ICGC:
Corbera, J.: Projecte geoaplicacions per a Smart Cities.
Marchan, J. F.: Observació de la Terra.
Tardà, A.: +D+I per a Smart Cities.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Universitat de Barcelona-ICGC. Tesi doctoral industrial DI_038_2015. Coodirecció: J. Corbera.

Universitat Politècnica de Catalunya-ICGC. Tesi doctoral industrial DI_039_2015. Coodirecció: J. Corbera.

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels:
Treball de final de Grau d'Álvaro Crespo. Coodirecció: J. Castellví.
Treball de final de Grau de Pablo Sanz. Coodirecció: J. Castellví.

Treball de final de Màster en Geoinformació. Juliol:
Autora: Afailal, S.: Nuevo MCSC: Control de Calidad de la información obtenida automáticamente con Deep Networks. Direcció: L. Pineda, J. Corbera.
Autor: Rafi, J. Direcció: R. Alamús.
Autor: Rifa, P.: Aplicacions del Programa Copernicus per analitzar canvis en les cobertes del sòl. J. F. Marchan.
Autor: Ripoll, M. Direcció: J. Gilabert.
Autor: Hernández, E. Direcció: A. Tardà.

Membres de tribunal de tesis, de màsters i de treballs de llicenciatura

Pineda, L., Pérez, F., Alamús, R., Corbera, J.: Tribunal Màster en Geoinformació. Juliol 2018.

Vídeos

Temps al temps: Monitoratge de la costa.

2017

Articles

Alamús, R., Barà, S., Corbera, J., Escolet, J., Palà, V., Pipia, L., Tardà, A.:


ISPRS. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 124, pàg. 16-26.

Magariños, A., Ruiz, A.: Estudi del potencial solar a Rubí.
Revista Catalana de Geografia, núm. 55. ICGC.
Extret de: Butlletí d’innovació i recerca, núm. 19.

Nadal, A., Alamús, R., Pipia, L., Ruiz, A., Corbera, J., Cuerva, E., Rieradevall, J., Josa, A.: Urban planning and agriculture: Methodology for assessing the rooftop greenhouse potential of non-residential areas using airborne sensors.
Science of the Total Environment, vol. 601-602, pàg. 493-507. Ed. Elsevier.

Ortuño, M., Guinau, M., Calvet, J., Furdada, G., Bordonau, J., Ruiz, A., Camafort, M.: Potential of airborne LiDAR data analysis to detect subtle landforms of slope failure: the example of Portainé, Central Pyrenees.
Geomorphology, vol. 295, pàg. 364-382. Ed. Elsevier.

Ponències a congressos

XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Murcia,  octubre 2017:
Buzzi, J., Costa, E., Riaza, A., Fernández, O., García-Sellés, D., Corbera, J.:


10th EARSeL SIG Imaging Spectroscopy Workshop. University of Zürich, abril 2017:
Buzzi, J., Costa, E., Riaza, A., Fernández, O., García-Sellés, D., Corbera, J., Muñoz, A.:


Conferències a jornades

Jornada “Serveis i productes de l’ICGC per al sector agrari”. ICGC-CST Pirineus. Tremp, abril 2017:
Corbera, J., Palà, V.:


Els sòls i el canvi climàtic. ICGC-CST Pirineus. Tremp, desembre 2017:
Corbera, J.:


Pòsters a congressos

RAQRS’V-2017. Torrent (València), setembre 2017:
Alamús, R., Palà, V., Tardà, A., Pipia, L., Corbera, J.:


Docència impartida

Treball de final de màster en Geoinformació. UAB-ICGC:
Alamús, R.: Contaminació lumínica: sostenibilidad y equidad urbana a partir de imágenes de observación de la Tierra.

2016

Articles

Durán, R., Guillén, J., Ruiz, A., Jiménez, J. A., Sagristà, E. (2016): Morphological changes, beach inundation and overwash caused by an extreme storm on a low-lying embayed beach bounded by a dune system (NW Mediterranean).
Geomorphology; 274:129-142. DOI: 10.1016.

Guinau, M., Ortuño, M., Calvet, J., Furdada, G., Bordonau, J., Ruiz, A., Camafort, M. (2016):


EGU General Assembly. Geophysical Research Abstracts. 18: 7207. Viena, abril.

Magariños, A., Ruiz, A. (2016):


Butlletí d’innovació i recerca, núm. 19.

Ponències a congressos

Sessió informativa del Màster de geoinformació. ICGC. Barcelona, maig 2016:
Corbera, J.: Ciutats, clima i geoinformació: un laboratori d’innovació i capacitació.

INSPIRE 2016. Barcelona, setembre 2016:
Just, A., Cabré, D., Magariños, A., Vayreda, J.: Forestry applications using LiDAR.

Conferències a jornades

Contaminació lluminosa: de la dada a la mesura d’impactes i afectacions. ICGC. Barcelona, març 2016:
Palà, V.: Els mapes d’emissions lluminoses de l’ICGC.

Validació de dades teletransportades en camp: Aplicacions agrícoles i hidrogeològiques. ICGC. Barcelona, juny 2016:
Corbera, J.: Agricultura de precisió: amb els “ulls” de l’ICGC.

INSPIRE Conference 2016. Barcelona, setembre 2016:
Pipia, L., Pérez, F., Corbera, J., Tardà, A., Ruiz, A., Magariños, A.: Industrial building efficiency management: heat leaks detection and solar power potential on covers.

15è Fòrum TIG SIG. Barcelona, novembre 2016:
Ruiz, A., Pascual, V., Arbiol, R., Térmens, A., Magariños, A.: Inventari d’arbres a Rubí.

Pòsters a congressos

Living Planet 2016. Praga, maig 2016:
Pipia, L., Pérez, F., Marturià, J., Corbera, J., Jornet, L., Rovira, A.:


Martí-Cardona, B., Arbat-Bofill, M., Prats-Rodríguez, J., Pipia, L.:

INSPIRE 2016. Barcelona, setembre 2016:
Cabré, D.: Coastal monitoring in Catalonia.

2015

Articles

Valle, M., Palà, V., Lafon, V., Dehouck, A., Garmendia, J. M., Borja, A., Chust, G. (2015): Mapping estuarine habitats using airborne hyperspectral imagery, with special focus on seagrass meadows
ECSS (Estuarine, Coastal and Shelf Science), vol. 164, pàg. 433-442.

Costa, E., Buzzi, J., Riaza, A., Fernández, Ò., García-Sellés, D., Tardà, A., Palà, V., Muñoz, J. A. (2015):


XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección, pàg. 294-296. Sevilla.

Corbera, J., Palà, V., Pérez-Aragüés, F. (2015):


GIM Internaional, pàg. 25-27. Novembre.

Ponències a congressos

XVI Congreso de la AET - Teledetección: Humedales y Espacios 2015. Associación Española de Teledetección. Sevilla. Octubre 2015:
Costa, E., Buzzi, J., Riaza, A., Fernández, O., Garcia, D., Tardà, A., Palà, V., Muñoz, J. A.: Evaluación del potencial de la espectroscopía de imágenes aplicada a la cartografía geológica en el área de Mont-rebei (Pirineos)

Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez-Aragüés, F., Palà, V., Corbera, J.: Generación de mapas de luminancia urbana a partir de un sensor hiperespectral VNIR y una cámara fotogramétrica digital

Conferències a jornades

Xerrada a NODE GARRAF. Garraf. Abril 2015:
Magariños, A., Alamús, R., Güell, A.: Presentació dels treballs del potencial fotovoltaic i eficiència energètica

Xerrada a l’Ajuntament de Sabadell. Sabadell. Juny 2015:
Ruiz, A., Reixach, J.: Presentació de treballs de potencial fotovoltaic

DTES Formació 2015. Barcelona. Octubre 2015:
Corbera, J., Soler, E., Pipia, L., Güell, A.: Contaminació lumínica, illes de calor, verd urbà, subsidències
Tardà, A., Soler, E., Ruiz, T., Goula, X., Buxó, P., Güell, A.: Contaminació lumínica, illes de calor, verd urbà, subsidències, energia fotovoltaica, fuites d’energia, terratrèmols i geologia urbana
Ruiz, T., Alamús, R., Goula, X., Buxó, P., Güell, A.: Energia fotovoltaica, fuites d’energia, terratrèmols i geologia urbana

Jornada "Aplicacions de Dades Espectrals obtingudes amb satèl·lits, avions, drons o sensors de proximitat". Universitat de Lleida. Desembre 2015:
Palà, V.: Utilització de dades de sensors multiespectrals. Aplicacions.

2014

Ponències a congressos

SPIE. Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications. Amsterdam. Setembre 2014:
Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez, F., Palà, V., Corbera, J.: A methodology for luminance map retrieval using airborne hyperspectral data

Raqrs2014. València. Setembre 2014:
Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Corbera, J., Morera, M., Ruiz Casas, A.: Hyperspectral TIR sensor for building heat-loss detection

I Reunión Científica de la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica. Montsec. Novembre 2014:
Corbera, J., Palà, V.: Luminance and lamp nature map retrieval

Smart City World Congress. DTES Stand. 2014:
Alamús, R.: Energy Eficiency
Tardà, A.: Light Pollution

Conferències a congressos

Xerrada a la Diputació de Tarragona. Tarragona. Maig 2014:
Sendra, J., Martínez, E., Reixach, J.: Nous sensors de l’ICGC

Facultat de Geologia. Barcelona. Juny 2014:
Corbera, J., Palà, V.: eARTH observation: Un món per ser sensat

Exposició Big Bang Data. CCCB. Barcelona. Juny 2014:
Corbera, J., Palà, V., López, V.: eARTH Observation: dades, coneixement, territoris i ciutats intel·ligents

Jornada “Noves tecnologies i nous productes al servei de l’Administració Local”. ICGC. Maig 2014:
Magariños, A.: Nous productes lidar

Pòsters a congressos

ForestSAT2014. Novembre. Trento 2014:
Pineda, L., Tardà, A., Palà, V., Corbera, J.: Use of operational airborne and satellite remote sensing to Forest Fire Mapping in Catalonia: lessons learned

Docència impartida

Infoterra España. Madrid. Gener 2014:
Pérez, F.: Introducción a la interpretación de las imágenes radar

CATUAV Technical Center. Moià. Setembre 2014:
Corbera, J., Palà, V.: Earth Observation

Facultat de Geografia i Història. Barcelona. Juny 2014:
Corbera, J., Palà, V.: Taller sobre l’ús i interpretació a l’aula de la imatge per satèl·lit.

Exposicions

eARTH Observation. UAB. Juny-Agost 2014.

2013

Pérez-Aragüés, F., Tardà, A., Alamús, R., Moré, G., Cea, C., Palà, V., Corbera, J., Pons, X. (2013): Intercalibración de sensores AISA y CASI
XV Congreso de la AET. Madrid.

2012

Pipia, L., Fabregas, X., Aguasca, A., López-Martínez, C. (2012):


Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions, núm.99, pàg.1-18.

Sánchez, I., Guillén, J., Jiménez, J., Ruiz, A. (2012):


XV Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, pàg. 635-644. AGE-CSIC. Madrid.

2011

Concha A.; Hinojosa A.; Oller P. (editors).: Aplicaciones de SIG y teledetección en Geociencias.
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Vol. 63(1), 2011.

Gómez, P., Soler, M. E., Rodriguez, B., Pérez, F., Palà V., Arbiol, R. (2011): Ortofoto verdadera de zonas urbanas en el ICC.
Revista Catalana de Geografia, IV època, vol. XVII, núm. 45.
Font: 9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Moreno, I., Ruiz, A., Marturià, J., Oller, P., Piña, J., García, C., Martínez, P. (2011):


IV Jornades Tècniques de Neu i Allaus (JorTec 4), pàg. 21-24. Vielha.

Pineda, L., Joaniquet, M., Arbiol, R., Palà, V. (2011): Detección de cambios artificiales en Catalunya 2005-2009 (entorno metropolitano de Barcelona).
Revista Catalana de Geografia, IV època, vol. XVII, núm. 45.
Font: 9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Palà, V., Arbiol, R. (2011):


9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Ruiz, A., Soro, M. (2011):


9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

Tardà, A., Palà, P., Arbiol, R., Pérez, F., Viñas, O., Pipia, L., Martínez, L. (2011):


9a Setmana Geomàtica Internacional. Barcelona.

2010

Arbiol, R., Martínez, L. (2010):

Description

publicacions, tècniques, 2010, tractament imatges, anàlisi multiespectral


International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2010. Castelldefels, febrer.

Blanco, P., Barreto, G., Ortiz, D. (2010):
Boletín Colombiano de Geotécnica, núm. 13.

Blanco, P., Pipia, L., Pérez, F., Arbiol, R. (2010):


Proceedings of Fringe 2009, ESRIN, Frascati, Italy, ESA Communications (ESA-SP-677). Març.

García-Santos, V., Mira, M., Valor, E., Caselles, V., Coll, C., Galve, J. M., Martínez, L. (2010):

Description

publicacions, tècniques, 2010, tractament imatges, anàlisi multiespectral


3rd International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing (RAQRS III). Torrent, setembre-octubre.

Margarit, G., Mallorqui, J. J., Pipia, L. (2010):

Description

publicacions, tècniques, 2010, tractament imatges, anàlisi multiespectral


Transaction on Geoscience and Remote Sensing, vol. 48, núm. 4, pàg. 2038-2048.

Martínez, L., Arbiol, R., Pérez, F. (2010):

Description

publicacions, tècniques, 2010, tractament imatges, anàlisi multiespectral


International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2010. Castelldefels, febrer.

Martínez, L., Caselles, V., Valor, E., Pérez, F., García-Santos, V. (2010):

Description

publicacions, tècniques, 2010, tractament imatges, anàlisi multiespectral


3rd International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing (RAQRS III). Torrent, setembre-octubre.

Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R. (2010):

Description

publicacions, tècniques, 2010, tractament imatges, anàlisi multiespectral


3rd International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing (RAQRS III). Torrent, setembre-octubre.

2009

Arbiol, R. (2009): Sensors i captació primària de dades
Revista Catalana de Geografia, IV época, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol.

Arbiol, R., Martinez, L. (2009):


Proceedings de la XI Setmana Geomàtica. Barcelona, març.

Martinez, L., Soler, M. E., Pérez, F., Arbiol, R. (2009):


XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Calatayud, setembre.

Palà, V. (2009): Productes imatge
Revista Catalana de Geografia, IV época, volum XIV, núm. 37. ICC. Barcelona, juliol.

Ruiz, A., Viñas, O., Domingo, A., Marco, V. (2009): Tree Species Classification from Aerial Images and Lidar in Agricultural Areas
Proceedings de la XI Setmana Geomàtica. Barcelona, març.

Viñas, O., Ruiz, A., Palà, V., Soler, E., Domingo, A., Marco, V. (2009):


Revista de Teledetección, núm. 32, pàg. 86-105. Madrid, desembre.

2008

Blanco, P., Arbiol, R., Palà, V. (2008):


Proceedings of the 2nd Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes. Rhodes.

Domingo, A., Marco, V., Ruiz, A., Viñas, O. (2008): Tree species classification from aerial images and LIDAR in agricultural areas
MARS PAC Annual conference, Geographic Information in support of the Common Agriculture Policy. Liubliana.

Martínez, L., Caselles, V., Palà, V., Valor, E. (2008):


International Journal of Remote Sensing, vol. 29, núm. 6, pàg. 1825-1832.

2007

Arbiol, R., Zhang, Y., Palà, V. (2007): Advanced Classification Techniques: A Review
Revista Catalana de Geografia, V època, volum XII, núm. 31. ICC. Barcelona.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Caselles, V., Valor, E. (2007):


IGARSS 2007. Geoscience and Remote Sensing Symposium, pàg. 2881-2884. Barcelona.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Pineda, L., Joaniquet, M. (2007):


Urban Remote Sensing Joint Event, pàg. 1-5. París, 2007.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XII, núm. 32. ICC. Barcelona.

Mora, O., Arbiol, R., Palà, V. (2007):


Proceedings "Envisat Symposium 2007". Montreux, Switzerland.

Mora, O., Arbiol, R., Palà, V. (2007):


Geoscience and Remote Sensing Symposium. IGARSS 2007. IEEE International, pàg. 4953-4956.

Pipia, L., Fabregas, X., Aguasca, A., López-Martínez, C., Mallorqui, J., Mora, O. (2007):


Proceedings of the Third International Workshop POLinSAR 2007, pàg. 1-4. ESA Publications Division.

Pipia, L., Fabregas, X., Aguasca, A., López-Martínez, C., Mallorqui, J., Mora, O. (2007):


Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2007. IGARSS 2007, pàg. 192-195. IEEE International.

Soler, M. E., Párez, L.F., Palà , V., Arbiol, R. (2007):


7a Setmana Geomàtica. Barcelona, 20-23 febrer.
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XII, núm. 32. ICC. Barcelona.

Viñas, O., Ruiz, A., Xandri, R., Palà, V., Arbiol, R. (2007): Combined use of lidar and quickbird data for the generation of land use maps
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XII, núm. 31. ICC. Barcelona.

2006

Arbiol, R., Zhang, Y., Palà, V. (2006):


Proceedings of the ISPRS Mid-term Commission VII Symposium. Enschede (Països Baixos), maig.

Kornus, W., Alamús, R., Ruiz, A., Talaya, J. (2006):


ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 60, núm. 3, pàg. 147-159, maig.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Pérez, F., Tardà, A. (2006):


Proceedings of the Second Recent Advances in Quantitative Remote Sensing, pàg. 170-173. València.

Marturià, J., Mora, O., Xifre, D., Martínez, P., Roca, A. (2006):


European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, vol. II, pàg. 53-57. Barcelona, juny.

Mora, O., Arbiol, R., Palà, V. (2006):


European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, vol. II, pàg. 324-326. Barcelona, juny.

Mora, O., Arbiol, R., Palà, V., Adell, A., Torre, M. (2006):


IEEE Letters on Geoscience and Remote Sensing, vol. 3, pàg. 551-554. Piscataway, Nova Jersey, EUA, octubre.

Núñez, J., Fors, O., Otazu, X., Palà, V., Arbiol, R., Merino, M. T. (2006):


IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 44, núm. 9, pàg. 2539-2548. Setembre.

Palà, V., Mora, O., Arbiol, R., Marturià, J. (2006):


Proceedings of the ISPRS TC IV Symposium. Goa (Índia), setembre.

Xandri, R., Pérez, F., Palà, V., Arbiol, R. (2006):


ISPRS Comission I Working Group IV. París, juliol.

Viñas, O., Ruiz, A., Xandri, R., Palà, V., Arbiol, R. (2006):


ISPRS Commission VII Mid-term Sysposium. Enschede (Països Baixos), maig.

2005

Kornus, W., Alamús, R., Ruiz, A., Talaya, J. (2005):


Proceedings of 6th Geomatic Week. Barcelona, febrer.

Kurz, F., Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R., Villar, P., Calvet, F. (2005):


IGARSS 2005. Seoul (Corea), juliol.

Martínez, L., Joaniquet, M., Palà, V., Arbiol, R. (2005):


Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña.

Mora, O., Palà, V., Arbiol, R., Adell, A., Torre, M. (2005):


Proceedings of the XI Congreso Nacional de Teledetección "Avances en la Observación de la Tierra". Tenerife, setembre.

Pérez, F., Xandri, R., Arbiol, R., Palà, V. (2005):


World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI). Orlando, juliol.

Xandri, R., Palà, V., Arbiol, R. (2005):


Proceedings of 6th Geomatic Week. Barcelona, febrer.

2004

Arbiol, R., Viñas, O., Palà, V. (2004):


Proceedings of the 4th ICA Workshop on Mountain Cartography, pàg. 137-140. Vall de Núria, 30 setembre - 2 octubre 2004.

2003

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R. (2003):


Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R. (2003):


Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R. (2003):


IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, vol. III, pàg. 2066-2068. Tolosa de Llenguadoc.

Martínez, L., Palà, V., Arbiol, R. (2003):


Proceedings del X Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 263-266. Cáceres.

Palà, V., Corbera, J. (2003):


Proceedings de la 5a Setmana Geomàtica de Barcelona. Febrer.

2002

Kurtz, F. (2002): Inversion of physical radiative transfer models using multispectral remote sensing data and ground control. Information for precision farming
ISPRS Commission VII, WG VII/2.

Palà, V., Arbiol, R.:


GIM International, pàg. 50-51. Lemmer, 2002.

Palà, V., Arbiol, R.:


Proceedings del 3rd International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, volum 1, pàg. 309-314. Estambul, 2002.

2001

Arbiol, R., Palà, V., Pérez, F., Castillo, M., Crosetto, M.:


Proceedings del IX Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 653-657. Lleida, 2001.

Arbiol, R., Palà, V., Viña, M., Ascaso, E., Marturià, J., Oller, P., Roca, A., Carrillo, G., García, J. F.:


Proceedings del IX Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 45-47. Lleida, 2001.

Palà, V., Arbiol, R., Pérez, F.:


Proceedings del IX Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 201-204. Lleida, 2001.
Revista de Teledetección, núm. 16, pàg. 47-50. Madrid, 2001.

2000

Arbiol, R. i González, G.:


ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam, 2000.

Barba, J. i Viñas, O.: Mojos, el reino del agua
Estratos, núm.57, pàg. 52-55. Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (ENRESA). Tardor 2000.

Otazu, X. i Arbiol, R.:


ISPRS, vol. XXXIII. Amsterdam, 2000.

Torre, M. i Radeva, P.:


Computer Vision and Image Análisis, vol. 1, pàg. 313-316. International Conference on Pattern Recognition. IEEE Computer Society. Barcelona, setembre 2000.

1999

Alamús, R., Talaya, J. i Colomina, I.:


Joint Workshop of ISPRS WG I/1, I/3 and IV/4: Sensors and Mapping from Space 1999. Hannover, 27-30 setembre 1999.

Crosetto, M. i Pérez Aragues, F.:


CEOS SAR Workshop. ESA-CNES. Toulouse, 26-29 octubre 1999.

Núñez, J., Otazu, X., Fors, O., Prades, A., Palà, V. i Arbiol, R.:


IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 37, núm. 3, pàg. 1204-1211. Maig 1999.

Núñez, J., Otazu, X., Fors, O., Prades, A., Palà, V., Arbiol, R. (1999): Image fusion with additive multiresolution wavelet decomposition. Applications to SPOT + Landsat images
JOSA A, vol. 16, núm. 3, pàg. 467-474.

Palà, V., Alamús, R., Pérez, F., Arbiol, R. i Talaya, J.:


Revista de Teledetección, núm. 12, pàg. 89-92. Asociación Española de Teledetección. Desembre 1999.

1998

Augé, J. I. (1998): The LUCC Data Requirements Workshop (Barcelona, 11-14 November 1997). A survey of Needs, Gaps and Priorities on Data for Land Use and Land Cover Change Research
LUCC Newsletter, núm. 3, pàg. 20-21. Barcelona.

Augé, J. I. (1998): LUCC goes virtual
IHDP Update, núm. 1/98, pàg. 7. Barcelona.

Augé, J. I., Baulies, X. (1998): Electronic Conference on land use and land cover change in Europe
Land Use Policy, vol. 15, núm. 3, pàg. 257. Barcelona.

Baulies, X. (1998): The Earth’s Changing Land Conference, a scientific and organisational challenge. Welcome words
LUCC Newsletter, núm. 3, pàg. 7. Barcelona.

Baulies, X. (1998): Development of a Global Data Plan for LUCC Research
Himalayan Research Bulletin, vol. XVII, núm. 2, pàg. 75-76.

Baulies, X., Canadell, P. (1998): The Earth’s Changing Land, a GCTE-LUCC Open Science Meeting
Global Change Newsletter, núm. 34, pàg. 2. Barcelona.

Baulies, X., Szejwach, G. (ed.) (1998): LUCC Data Requirements Workshop, survey of needs, gaps and priorities on data for land-use/land-cover change research
LUCC Report Series, núm. 3, pàg. 143. Barcelona.

Fernández, E., Garfinkel, R. i Arbiol, R.:


Operations Research, vol. 46, núm. 3, pàg. 293-304. Maig-juny 1998

Joaniquet, M.:


LUCC Data Requirements Workshop. Survey of needs, gaps and priorities on data for land-use/land-cover change research. LUCC Report Series núm. 3, pàg. 100-102. Barcelona, novembre 1997
The Earth's Changing Land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change. Abstracts, pàg. 290-291. Barcelona, març 1998

Lambin, E., Fischer, G., Jäger, J., Baulies, X. (ed.) (1998): Electronic Conference on Land Use and Land Cover Change in Europe
LUCC Report Series, núm. 2, pàg. 51. Barcelona.

Núñez, J., Otazu, X., Fors, O., Prades, A., Palà, V. i Arbiol, R.:


EUROPTO (European Symposium on Remote Sensing). Barcelona, setembre 1998

1997

Carrasco, D., Díaz, J., Broquetas, A., Arbiol, R., Castillo, M. i Palà, V.:


Proceedings 3rd ERS Symposium on Space at the Service of our Environment, pàg. 1789-1794. Florència, març 1997

González-Alonso, F., Cuevas, J. M., Arbiol, R. i Baulies, X.:


International Journal of Remote Sensing, vol. 18, núm. 2, pàg. 467-470. Londres, 1997

Palà, V. i Arbiol, R.:


VII Congreso Nacional de Teledetección. Santiago de Compostela, juny 19978

Serra, F., Arbiol, R. i Palà, V.:


LUCC Data Requirements Workshop. Survey on needs, gaps and priorities on data for land-use/land-cover change research. LUCC Report Series núm. 3, pàg. 128-129. Barcelona, novembre 1997
The Earth's Changing Land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change. Abstracts, pàg. 288-289. Barcelona, març 1998

1996

Baulies, X., Joaniquet, M., Tardà, A. (1996): Evaluation of forest fire effects using CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager) data
EARSeL Advances in Remote Sensing, vol. 4, núm. 4, pàg. 135-144.

Corbera, J., Calvet, J., Palà, V. (1996): Estudio por teledetección de la dinámica del glaciar de Bahia Falsa. Isla Livingston (Antártida)
Revista de Teledetección, núm. 6, pàg. 5-10.

Font, J., Shirasago, B., Martínez Benjamín, J. J., Sánchez. D., Arbiol, R., Palà, V., Moreno, V., Martínez, A., Vázquez, J. (1996): Evaluation of ERS-1 microwave sensors capability in the study of oceanic fronts
Revista de Teledetección, núm. 6, pàg. 27-36.

1995

Arbiol, R., Castillo, M., Franquesa, C., Palà, V. (1995): Aplicación de la interferometría a la geocorrección de imágenes SAR del satélite ERS-1
SELPER. Revista técnica de integración Iberoamericana y mundial, vol. 11, núm. 1-2, pàg. 23-28.

Augé, I., Baulies, X. (1995): Control asistido mediante técnicas de teledetección y SIG de las ayudas PAC a las superfícies de cultivos herbáceos
Proceedings del VI Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 19-26. Valladolid.

Baulies, X., Pons, X. (1995): Approach to forestry inventory and mapping by means of multi-spectral airborne data
lnternational Journal of Remote Sensing, vol. 16, núm. 1, pàg. 61-80.

Baulies, X., Viñas, O. (1995): lmágenes de satélite para la observación y estudio del territorio
Tecno Ambiente, núm. 55, pàg. 45-48.

Castillo, M., Arbiol, R. (1995): Obtención de modelos numéricos de elevaciones con interferometría SAR
Revista de Teledetección, núm. 4, pàg. 4-11.

Franquesa, C. (1995): Realización del mapa de Catalunya a escala 1:250.000 a partir de imágenes del satélite ERS-1
Revista de Teledetección. núm. 4, pàg. 12-15.

González, F., Arbiol, R., Baulies, X., Cuevas, J. M. (1995): Utilización diacrónica de encuestas de campo e imágenes de satélite en la estimación de superfícies cultivadas por el método de regresión
Proceedings del VI Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 27-30. Valladolid.

Viñas, O., Baulies, X. (1995): 1:250 000 Land-use map of Catalonia (32 000 km2) using multitemporal Landsat-TM data
lnternational Journal of Remote Sensing, vol. 16, núm. 1, pàg. 129-146. Remote Sensing Society. Londres.

1994

Baulies, X. (1994): La campaña CASI’91 en Cataluña
Proceedings de la Jornada técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, pàg. 35-49. Barcelona.

Baulies, X. (1994): La campanya CASI a Catalunya
TERRA, III època, volum IX, núm. 23, pàg. 19-27. ICC. Barcelona.

Baulies, X., Pons, X. (1994): Approach to forestry inventory and mapping by means of multispectral airborne data
International Journal of Remote Sensing. Remote Sensing Society. Londres.

Corbera, J., Calvet, J., Ballester, N., Granada, F., Pala, V. (1994): Cartography of ice fIuctuations on Livingston and Greenwich Islands, South Shetland, between 1956 and 1991
Antarctic Science, Blackwell Scientific Publications, Cambridge University Press. Londres.

González-Alonso, F., Cuevas, J. M., Arbiol, R. (1994): Estimación de superfícies culivadas mediante imágenes de satélite y estimadores de regresión múltiple. Aplicación en Navarra y Lérida.
Investigación Agraria. Producción y Protección Vegetales, volum 9(2).

1993

Baulies, X., Arbiol, R., Franquesa, C., Palà, V., Viñas, O. (1993): La campaña CASI en Cataluña: Evaluación de un sensor multiespectral aerotransportado para la monitorización del territorio
Proceedings del V Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 65-79. Las Palmas de Gran Canaria.

González, F., Arbiol, R., Cuevas, J. M., Romeu, J. (1993): Estimación de superfícies cultivadas en la comunidad autónoma de Cataluña mediante estimadores de regresión múltiple
Proceedings del V Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 601-608. Las Palmas de Gran Canaria.

Monte, E., Pajares, M. H., Arbiol, R., Floris,J., Hernáez, I. (1993): Kohonen’s maps for classification of remotely sensed satellite images
Proceedings de la International Conference on Signal Processing, pàg.1307-1309. Praga.

Palà, V. (1993): Animación de imágenes de satélite
Mapping, núm. 11, pàg. 34-35. Estudio Gráfico Madrid SL. Madrid.

Palà, V., Corbera, J., Pérez, F. (1993): Geocodificación de imágenes SAR del satélite ERS-1
Revista de Teledetección, núm. 2, pàg. 32-36. Asociación Española de Teledetección. Madrid.

1992

Baulies, X., Romo, A. (1992): Mapa de vegetació del massís del Boumort a escala 1:50 000 (a partir de fotointerpretació d’imatges de satèl·lit
Actes del Simposi Internacional de Botànica “Pius Font i Quer”, vol. II “Fanerogàmia”, pàg. 413-416. Lleida.

Pery, M., Viñas, O. (1992): Estudi de la dinàmica de regeneració forestal a partir de dades del satèl·lit LANDSAT-5
Revista Catalana de Geografia, II època, volum VI, núm. 17, pàg. 23-35. ICC. Barcelona.

Viñas, O., Baulies, X. (1992): Cartografia temàtica a partir de dades del satèl·lit LANDSAT-5
Actes del Simposi Internacional de Botànica “Pius Font i Quer”, vol. II “Fanerogàmia”, pàg. 485-487. Lleida.

1991

Baulies, X., Joaniquet, M., Pineda, L., Tardà, A. (1991): El proyecto CORINE_Land Cover en el sector oriental peninsular y las islas Baleares
Proceedings del IV Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 238-243. Sevilla.

González, F., Arbiol, R., Lobato, A., Morbra, J. M., Romeu, J., Cuevas, J. M. (1991): Comparación de los resultados obtenidos mediante los sistemas ERAFIS (INIA), RS (ICC) y AMATEL (AMA) en la estimación de superfícies cultivadas
Proceedings del IV Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 272-275. Sevilla.

Llasat, M. C., Arbiol, R., Cunillera, J., Soler, M. R. (1991): El uso de la teledetección en la caracterización climàtica aplicada a la agricultura
Proceedings del IV Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 295-303. Sevilla.

1990

Arbiol, R., Palà, V., Romeu, J. (1990): Ortofotomapa de Catalunya en fals color 1:50 000
Revista Catalana de Geografia, II època, volum V, núm. 12, pàg. 47-53. ICC. Barcelona.

Palà, V. (1990): Animació d’imatges de satèl·lit
Revista Catalana de Geografia, II època, volum IV, núm. 11, pàg. 62-69. ICC. Barcelona.

1989

Baulies, X. (1989): Cartografía de la vegetación alpina de los Pirineos catalanes por fotointerpretación de imágenes TM
Proceedings del III Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 105-112. Madrid.

Palà, V. (1989): Generació de vols simulats a partir d’imatges de satèl·lit
Revista Quaderns Tècnics, núm. 20, pàg. 31-33.

1988

Arbiol, R., Palà, V., Romeu, J. (1988): Color ortophotomaps from satellites
Revista CERCO. París.

Lletjós, R., Romeu, J., Viñas, O., Arbiol, R. (1988): Estadísticas agrarias a partir de imágenes de satélite
Revista Agricultura, núm. 675.

1987

Arbiol, R., Romeu, J., Viñas, O. (1987): Detection of forest fires in Catalonia from TM images
Earth Observation Quarterly, núm. 17.

Arbiol, R., Romeu, J., Viñas, O. (1987): Detecció i avaluació de les superfícies forestals cremades durant l’any 1984 a Catalunya, mitjançant tècniques de teledetecció
Revista Catalana de Geografia, II època, volum III, núm. 4, pàg. 20-45. ICC. Barcelona.

Romeu, J., Viñas, O., Arbiol, R. (1987): Estadísticas agrarias a partir de imágenes de satélite
Proceedings del II Congreso Nacional de Teledetección, pàg. 243-246. València.

1986

Arbiol, R., Calvet, J., Viñas, O. (1986): Detección por el satélite Landsat-4 de los efectos de la riada del 8-11-1982 del río Segre
Acta Geológica Hispánica, tom 19, núm. 4.

Arbiol, R., Romeu, J., Viñas, O. (1986): Identification des types d’utilisation du sol par traitement des données digitales d’une simulation SPOT (Empordà-Espagne)
Photointerpretation, núm. 85/2, fasc. 5.

Hubschman, J., Esquerre, S., Arbiol, R., Romeu, J., Viñas, O. (1986): Deux approximations pour l’étude de les marecages de l’Emporda (Espagne) sur une simulation SPOT
Photointerpretation, núm. 84/6, fasc. 1.

1985

Arbiol, R., Muns, M. T., Romeu, J., Viñas, O. (1985): Estudi de la simulació SPOT sobre Catalunya
Revista Catalana de Geografia, II època, volum I, núm. 1, pàg. 26-44. ICC. Barcelona.

Arbiol, R., Romeu, J., Viñas, O. (1985): Identification des types d’utilisation du sol par traitement des données digitales d’une simulation SPOT (Empordà, Espagne)
Photo Interprétation. Images aériennes et spatiales. París.

1984

Arbiol, R., Calvet, J., Viñas, O. (1984): Detección por el satélite LANDSAT-4 de los efectos de la riada del 8-XI-82 en el río Segre
Acta Geològica Hispànica, tom 19, núm. 4, pàg. 235-248. Barcelona.