Observació de la Terra | icgc

Observació de la Terra

2020

Conferències a jornades

Noves maneres d'observar la Terra. En línia, juliol 2020:
Tardà, A.: De les ciutats intel·ligents a les ciutats sostenibles.

Presentació Estrategia NEWSPACE Catalunya. En línia, octubre 2020:
Corbera, J.: Taula rodona: construint un ecosistema innovador per al NewSpace.

III Jornada STEM: L'Espai. En línia, octubre 2020:
Pineda, L.: Observant la Terra des de l'espai: Geoserveis Sentinel 2.

Jornades d'R+E+I del DTES 2020. En línia, novembre 2020:
Corbera, J.; Tardà, A., Castellví, J., Jové, R.: Geoinformació, innovació i sostenibilitat: amb els ulls de l'ICGC.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Doctoral Industrial DI_038_2015. Universitat de Barcelona-ICGC. "Climate services design for Urban environaments based on in situ Earth observation System". Autor: J. Gilabert. Directors: C. Llassat, J. Corbera.

Doctoral Industrial DI_045_2018. Universitat de Barcelona-ICGC. "Metodologies automàtiques de detecció de canvis amb dades aeroportades". Autor: C. García. Directors: J. Vitria, O Mora.

Exposicions

Ciència i coneixement: el territori des de l'espai. Maig 2020-desembre 2021.

2019

Ponències a congressos

Smart City Expo World Congress 2019. Fira de Barcelona, novembre 2019:
Corbera, J.: Towards sustainable urban ecosystems. An Earth Observation Approach.

Conferències a jornades

Els Periples. Col·legi de Geògrafs. ICGC. Barcelona, setembre 2019:
Tardà, A.: De la captura de les dades dels sensors als serveis en observació de la Terra.

24a Setmana de la Ciència. ICGC. Barcelona, novembre 2019:
Pineda, L., Tardà, A., Palà, V.: Descobreix el territori des de l'espai amb les imatges de satèl·lit del programa Copernicus.
Térmens, A., Alamús, R., Marchan, J. F.: Descobreix la sostenibilitat de l'espai urbà amb les càmeres i els sensors de l'ICGC.

Jornada Geocom: El món és 3D. Departament de Territori i Sostenibilitat, Barcelona, desembre 2019:
Just, A.:


Docència impartida

Màster en Geoinformació. UAB-ICGC. Setembre 2019:
Torres, M.: Sistemes de posicionament i navegació.
Marchan, J. F.: Observació de la Terra.

ICGC. Novembre 2019:
Pineda, L., Marchan, J. F.: Descobreix el territori des de l'espai amb les imatges satèl·lit del programa COPERNICUS.
Térmens, A., Alamús, R.: Descobreix la sostenibilitat de l'espai urbà amb les càmeres i sensors de l'ICGC.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Doctoral Industrial DI_038_2015. Universitat de Barcelona-ICGC. "Climate services design for Urban environaments based on in situ Earth observation System". Autor: J. Gilabert. Director: C. Llassat, J. Corbera.

Doctoral Industrial DI_039_2015. Universitat Politècnica de Catalunya-ICGC. "Contributions to space-borne soil moisture retrieval using GNSS-R and optical imagery". Autor: J. Castellví. Director: A. Camps, J. Corbera.

Exposicions

24 Setmana de la Ciència. ICGC, novembre 2019:
Recerca i coneixement: el territori des de l'espai.

2018

Articles

Alamús, R., Palà, V., Tardà, A., Pipia, L.: Operational light source and luminance determination methodology by using hyperespectral and mapping cameras.
Revista Catalana de Geografia, núm. 58. ICGC.

Alamús, R., Pérez, F., Pipia, L., Corbera, J.: Urban sustainable ecosystems assessment through airborne earth observation: lessons learned.
Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-1, 5-10. Proceedings ISPRS TC I Midterm Symposium Innovative Sensing From Sensors to Methods and Applications. Alemania, 2018.

Castellví, J., Camps, A., Corbera, J.: HUMIT, petit satèl·lit d'observació de la Terra.
Revista Catalana de Geografia, núm. 58. ICGC.

Mora, O.,Pérez, F., Pipia, L.,Marchán, J. F.,Marturià, J.: Anàlisi de subsidència en el Delta de l'Ebre a partir d'imatges Sentinel-1A/B: Resultats preliminars i lliçons apreses.
Revista Catalana de Geografia, núm. 58. ICGC.

Tardà, A., Pineda, L., Palà, V., Riera, R.: Anàlisi del decaïment dels boscos del Maresme 2015-2016 a partir d'imatges del satèl·lit Sentinel-2.
Revista Catalana de Geografia, núm. 58. ICGC.

Conferències a jornades

Evapotranspiració, agricultura de precisió i observació de la Terra. ICGC. Barcelona, maig 2018:
Castellví, J., Corbera, J.: Fusió de dades d'observació de la Terra òptiques i de microones: el repte de la humitat superficial del sòl.
Palà, V., Corbera, J.: Agricultura, vegetació i observació de la Terra a l'ICGC: experiències amb sensors hiperespectrals i Sentinel 2.

2017

Articles

Guerrero, A., Pineda, L., Palà,V., Corbera, J.:

.
Revista de Teledetección, 49, 115-121.

Cortès, M., Llasat, M. C., Gilabert, J., Llasat-Botija, M., Turco, M., Marcos, R., Martín Vide J. P., Falcón, L.:


Natural Hazards, 1-22.

Gilabert, J., Llasat, M. C.:

Ponències a congressos

XVII Congreso de la Asociación Española de Teledetección. Múrcia, octubre 2017:
Tardà, A., Pineda, L., Palà, V., Riera, R., Corbera, J., Pérez, F.:


Conferències a jornades

Observació de la Terra i aplicacions en l’àmbit de la salut. ICGC-CST Pirineus. Tremp, maig 2017:
Corbera, J.:


Corbera, J.:
Palà, V.:

Estat actual dels boscos del Maresme. Estudi de l’afectació per diversos agents biòtics (Tomicus, processionària) i abiòtics (sequera). Mataró, juny 2017:
Tardà, A.:


Jornada científico técnica de teledetección aplicada a la agricultura. Lleida, juny 2017:
Palà, V., Corbera, J.:


Jornades SIGLIBRE. Universitat de Girona, juny 2017:
Corbera, V.:


Sessions Labferrer. ICGC. Barcelona, juliol 2017:
Corbera, V.:


Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, setembre 2017:
Corbera, V.:


Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, novembre 2017:
Corbera, V.:


Jornada informativa del Màster en Geoinformació (edició 2017-2018). Universitat Autònoma de Barcelona.
Corbera, V.:


Docència impartida

19a edició del Màster en Geoinformació (MTIG). Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC:
Tardà, A.: Projecte de Gestió de la Geoinformació.
Corbera, J.: R+D+I per a Smart Cities.
Corbera, J.: Co-Direcció Mòdul 7 Pràctiques Professionals.
Tardà, A.: Codirecció Projecte Mòdul 6 de Geoaplicacions per a Smart Cities.

20a edició del Màster en Geoinformació (MTIG). Universitat Autònoma de Barcelona-ICGC:
Marchan, J. F., Pipia, L.: Processament d’Imatges, Fotogrametria i Observació de la Terra.
Corbera, J., Torres, M.: Posicionament, Topografia i Navegació.

Geoinformació i Design Thinking. ICGC. Barcelona, octubre 2017:
Corbera, J., Marchan, J. F.:


Corbera, J., Marchan, J. F.:

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Doctorat industrial ICGC-UB: CLUES: Climate services design for urban environments based on in situ and Earth observation System. Codirecció: CS PCOT.

Doctorat industrial ICGC-UB: CLUES: DOME: Development of operational missions for Earth Observation based on 6U satellite technologies. Codirecció: CS PCOT.

Treball final del màster en recursos minerals i riscos geològics. UAB: “Estudio comparativo de deformación usando técnicas geodésicas y teledetección en la Cuenca Guadalentín (Murcia, España)”. Autors: M. Tagliaferro. Tutors: F. Pérez, J. Marturià, J. F. Marchan, O. Mora.

Treball de final de màster universitari en geoinformació. UAB-ICGC: “Citilab: Visor de agentes de innovación”. Tutors: Sánchez, L., Pineda, L.

Treball de final de màster universitari en geoinformació. UAB-ICGC: “3D Geotech: Análisis, generación y visualización de datos derivados de Sentinel-2 sobre un MDE impreso en 3D”. Tutors: Orlandini, M., Pineda, L., Calafí, J.

Visites

. University Colleage of Cook. ICGC, maig 2017.

Visita i xerrada d’alumnes de segon de geografia i activitat Desing Thinking. Universitat de Barcelona. ICGC, octubre 2017.

2016

Articles

Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez-Aragüés, F., Palà, V., Corbera, J. (2016): Contaminación lumínica: Obtención de mapes de luminancia urbana a partir de sensores aerotransportados.
Luces CEI, núm. 58.

Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez-Aragüés, F., Palà, V., Corbera, J., Arnaldich, J. (2016): Generación de mapas de luminancia urbana a partir de un sensor hiperespectral VNIR y una cámera fotogramétrica digital.
Revista de Teledetección, núm. 47, pàg. 85-97.

Ponències a congressos

INSPIRE 2016. Barcelona, setembre 2016:
Palà, V.: Operational Sentinel-2 orthoimage series generation in Catalonia: first experiences.

Conferències a jornades

Contaminació lumínica: de la dada a la mesura d’impactes i afectacions. ICGC. Barcelona, març 2016:
Palà, V.: Els mapes d’emissions lumíniques de l’ICGC.

Sustainable Urban Living. Leicester. Novembre 2016:
Corbera, J.: Urban ecosystem: from research to operational earth observation approach.

La luz de la ciudad. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, desembre 2016:
Corbera, J.: El análisis del proceso de urbanización a través de la observación de las transformaciones de los usos del suelo. Participació en aquesta taula rodona.

Observació de la Terra i aplicacions en l’àmbit de la salut. ICGC. Barcelona, desembre 2016:
Corbera, J.: Observació de la Terra - Geoinformació i salut: amb els ulls de l'ICGC.
García, A.: Contaminació lumínica.

Pòsters a congressos

INSPIRE 2016. Barcelona, setembre 2016:
Gilabert, J., Tardà, A.,Llasat, M. C.: Assesment of local climate zones over metropolitan area of Barcelona and added value of urban atlas, Corine Land Cover and Copernicus layers under INSPIRE specifications.

Docència impartida

Comissió Tècnica per al Programa Europeu d’Observació de la Terra Copernicus. Grup de treball COPCAT (GT3: Copernicus COPCAT). Juny 2016:
Taller sobre l’utilització del servei Sentinel-2.

STEM a l’Espai – World Space Week. UPC i Departament d’Ensenyament. Castelldefels, octubre 2016:
Pineda, L., Corbera, J.: Taller sobre observació de la Terra.

MTIG18: Màster en Geoinformació: Aplicacions i Gestió. UAB. Bellaterra, 2016:
Formació en els mòduls: “Dades geoespacials”, “Tècniques de programació i recursos de geoinformació”, “Gestió de la informació” i “Geoaplicacions per a Smart Cities”.

Direcció i tutories de tesis doctorals, de màsters i de treballs de llicenciatura

Treball final de màster “Exploració de les limitacions, usos i potencials d’explotació de dades de sensors tèrmics hiperespectrals”. Tutor: A. Tardà. Màster en geoinformació: aplicacions i gestió (UAB).

Treball final de màster “Sentinel-2: Un nou repte en la informació multiespectral”. Tutor: L. Pineda. Màster en geoinformació: aplicacions i gestió (UAB).

Treball final de màster “Geoinformation and ground remote sensing: L_band radiometers”. Tutor: R. Alamús. Màster en geoinformació: aplicacions i gestió (UAB).

Treball final de màster “Sentinel 1: From R.D.I. towards geoinformation products and services”. Tutor: J. Corbera. Màster en geoinformació: aplicacions i gestió (UAB).

Membres de tribunal de tesis doctoral i de màsters

Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. “Caracterització de la contaminació lumínica en zones protegides i urbanes”. Membre del tribunal: J. Corbera.

Exposicions

Geociències, art i innovació. CST Pirineus (ICGC), novembre 2015-juliol 2016.

2015

Articles

Blázquez, Á., González, J. R., Martín, S., Just, A., Cabré, M. (2015): Assessing post-storm forest dynamics in the Pyrenees using high-resolution LIDAR data and aerial photographs
Journal of Mountain Sicence, vol. 12, núm. 4, pàg. 841-853. DOI:10.1007/s11629-014-3327-3

Iglesias, R., Aguasca, A., Fabregas, X., Mallorqui, J. I., Monells, D., López-Martínez, C., Pipia, L. (2015): Ground-Based Polarimetric SAR Interferometry for the Monitoring of Terrain Displacement Phenomena–Part II: Applications
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, vol. 8, núm. 3.

Martín, S., Coll, L., De Cáceres, M., Guitart, L., Cabré, M., Just, A., González, J. R. (2015): Combining aerial LiDAR and multi-spectral imagery to assess post-fire regeneration types in a Mediterranean forest
Canadian Journal of Forest Research, 45(7): 856-866, 10.1139/cjfr-2014-0430.

Ponències a congressos

GISTAM. 1st International Conference on Geographical Information Systems. Barcelona. Abril 2015:
Corbera, J.: eARTH Observation – A World to Be Sensed. Conferència convidada.

Conferències a jornades

Jornada “Nous sistemes satèl·lits d’alta resolució”. ICGC. Abril 2015:
Corbera, J.: Un nou paradigma de plataformes i sensors en observació de la Terra
Ramon, R.: Generació d’ortimatges en zones remotes a partir de satèl·lits

Jornada “Reptes i futur en l’observació aerotransportada de la Terra”. ICGC. Maig 2015:
Bosch, E.: Operacions aèries a l’ICGC: 30 anys d’experiència amb múltiples sensors.

Jornada “Noves tecnologies i nous productes al servei de l’Administració Local”. ICGC. Maig 2015:
Corbera, J.: Noves tecnologies i nous productes en observació de la Terra.

Docència impartida

Universitat de Florida. Seminar on Operating Earth Observation. Març 2015:
Corbera, J. (professor convidat): eARTh Observation - A World to Be Sensed.

Exposicions

Geociències, art i innovació. ICGC, juny-setembre 2015.

2014

Articles

Iglesias, R., Aguasca, A., Fabregas, X., Mallorqui, J. I., Monells, D., López-Martínez, C., Pipia, L. (2014):


IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2360040.

Pérez, F., Tardà, A., Alamús, R., Moré, G., Cea, C., Palà, V., Corbera, J., Pons, X. (2014): Intercalibración de sensores AISA y CASI
Revista Catalana de Geografia, núm. 48. ICGC. Barcelona.

Sanchez, N., Piles, M., Martínez-Fernández, J., Vall-llossera, M., Pipia, L., Camps, A., Aguasca, A., Pérez-Aragüés, F., Herrero-Jiménez, C. M. (2014):


Photogrammetry Engineering and Remote Sensing , vol. 80, núm. 8, pàg. 745-755.

Ponències a congressos

Pipia, L., Alamús, R., Tardà, A., Pérez, F., Palà, V., Corbera, J. (2014):


SPIE. Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications. Amsterdam, setembre.

Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Corbera, J., Morera, M., Ruiz Casas, A. (2014):


Raqrs2014. València, setembre.

Pòsters a congressos

Pineda, L., Tardà, A., Palà, V., Corbera, J. (2014):


ForestSAT2014. Trento, novembre.

Docència impartida

Postgrau IC_Cartotechnology.

2012

Corbera, J., Torres, M. (2012):


Cavall Fort, núm. 1204, pàg. 5-7.

Molina, P., Pares, M., Colomina, I., Vitoria, T., Silva, P., Skaloud, J., Kornus, W., Prades, R. (2012): Drones to the Rescue! Unmanned Aerial Search Missions Based on Thermal Imaging and Reliable Navigation
Inside GNSS, pàg. 36-47. Ed. Gibbons Media & Research LLC. Oregon (EUA).

2011

Corbera, J., Vilafranca, A. G., Luri, X., Canalias, E., Delgado, A. (2011):


Proceedings of the 8th IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation. Berlin.

Martín, F., Corbera, J., Marchan, J. F., Camps, A., Aguasca, A. (2011):

.
Revista Teledetección, núm. 35, pàg. 47-54.

Martín, F., Corbera, J., Marchan, J. F., Gonzalez, A. (2011):

.
Mapping, núm. 150, pàg. 10-20.

Martín, F., Marchan, J. J., Aguasca, A., Vall-llossera, M., Camps, A., Piles, M., Corbera, J., Villafranca, A. G., Pipia, L., Tardà, A. (2011):

.
Proceedings of the 2011 IGARS. Vancouver.

Villafranca, A., Mignot, S., Portell, J., García-Berro, E. (2011):

.
Proceedings of the 2011 SPIE Optics & Photonics Conference. San Diego.

2009

Corbera, J.; Luri, X.; Canalias, E.; Martinez, M. (2009): Missió en petit satèl·lit d'observació de la Terra, MEDIMAP, geoinformació i utilitat per afrontar els reptes de Catalunya
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 36. ICC. Barcelona, juny.